Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys Z

Z Zacharijas (zacharijas)

Zacharijus – hebrajų (sen. žydų): „Jahvė (dievas) atsiminė“

Z Žadmantas Žadmantė (Žadmantas Žadmantė)

lietuvių: žad- (žadėti „ketinti, rengtis, skirti“) + mant- (mantus „sumanus“)

Z Žadvainas (Žadvainas)

Žadvainė – lietuvių: žad- (žadėti „ketinti, rengtis, skirti“) + vain- (vaina „priežastis, kaltė“)

Z Žadvydas Žadvydė (Žadvydas Žadvydė)

lietuvių: žad- (žadėti „ketinti, rengtis, skirti“) + vyd- (iš-vydo)

Z Žana (Žana)

Žanas – prancūzų iš Joana, Janas hebrajų (sen. žydų): „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“

Z Žaneta (Žaneta)

iš prancūzų Žana, kuris iš Joana hebrajų (sen. žydų): „Jahvės (dievo) išklausyta, palaiminta“ Vardo variantai: Džaneta

Z Zefyrinas Zefirinas (zefyrinas zefirinas)

Zefrinas – graikų: „zefyrietis, Zefyro vietovės (Apeninų pus.) gyventojas“

Z Žemyna (Žemyna)

lietuvių: žemė; lietuvių mitologinės būtybės, žemės deivės vardas

Z Zenius (zenius)

Zenė – trumpinys iš Zenonas, Zenona – graikų: „priklausantis Dzeusui“

Z Zenonas (zenonas)

Zenona – graikų: „priklausantis Dzeusui“Vardo variantai: Zenina, Zenuna

Z Žibutė (Žibutė)

lietuvių pgl. gėlės vardą „žibutė“

Z Žiedė (Žiedė)

lietuvių: žiedas

Z Zigmantas (zigmantas)

germanų: sigis „pegalė“ + munth „apsauga, saugotojas“

Z Zigmas (zigmas)

trumpinys iš Zigmantas germanų: sigis „pegalė“ + munth „apsauga, saugotojas“

Z Žilvinas (Žilvinas)

lietuvių: žilvis „atžala“; želvys „ūglys, nesubrendęs medis“

Z Zina (zina)

Zinas – trumpinys iš Zinaida graikų: „Dzeuso kūrinys“

Z Zinaida (zinaida)

graikų: „Dzeuso kūrinys“

Z Žintautas (Žintautas)

lietuvių: žin-(žinoti) + taut-(tauta)

Z Žintautė (Žintautė)

lietuvių: žin-(žinoti) + taut-(tauta)

Z Zita (zita)

finikiečių Sitta iš Sidona „sidonietė, Sidono (Finikijos sostinė) gyventoja“

Z Živilė (Živilė)

lietuvių: žy- (žygiuoti) + vil- (viltis)

Z Zofija (zofija)

iš graikų Sofija: sophia „išmintis“

Z Zuzana (zuzana)

hebrajų (sen. žydų): šošanna „lelija

Z Žybartas Žybartė (Žybartas Žybartė)

lietuvių: žy- (žygiuoti) + bart- (barti „kovoti“, plg. rusų borotsia)

Z Žydrė (Žydrė)

lietuvių: žydrė „lelijinių šeimos augalas“

Z Žydrūnas (Žydrūnas)

lietuvių: žydris „dangaus žydrumas, skaidrumas“

Z Žydrūnė (Žydrūnė)

lietuvių: žydris „dangaus žydrumas, skaidrumas“

Z Žygaudas (Žygaudas)

Žygaudė – lietuvių: žy- (žygiuoti) + gaud- (gaudyti)

Z Zygfrida Zygfridas (zygfrida zygfridas)

sen. vokiečių: sigu „pergalė“ + fridu „taika“

Z Žygimantas (Žygimantas)

lietuvių: žygi- (žygiuoti, žygis) + mant-( mantus „sumanus“)

Z Žygimantė (Žygimantė)

lietuvių: žygi- (žygiuoti, žygis) + mant-( mantus „sumanus“)

Z Žygintas (Žygintas)

lietuvių: žy- (žygiuoti, žygis) + gin- (ginti)

Z Žyginta Žygintė (Žyginta Žygintė)

lietuvių: žy- (žygiuoti, žygis) + gin- (ginti)

Z Žymantas (Žymantas)

lietuvių: žy- (žygiuoti, žygis) + mant- (mantus „sumanus“)

Z Žymantė (Žymantė)

lietuvių: žy- (žygiuoti, žygis) + mant- (mantus „sumanus“)

Z Žyvilė (Žyvilė)

lietuvių: žy- (žygiuoti) + vil- (viltis)