Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys U

U Ubaldas (ubaldas)

sen. vokiečių: hugu „dvasia“ + bald „drąsus, narsus“ – „drąsios dvasios“

U Ugnė (ugnė)

Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“

U Ūla (Ūla)

lietuvių: iš upėvardžio Ūla (Marcinkonyse)

U Ulrika Ulrikas (ulrika ulrikas)

sen. vokiečių: uodal „paveldimas turtas + richi „galingasis“ – „turtingas ir galingas“

U Uosis (uosis)

lietuvių: uosis (medis); iš pasakos „Eglė žalčių karalienė“, Eglės sūnaus vardas

U Urbonas (urbonas)

lotynų: urbanus „miestietis“

U Uršulė (uršulė)

lotynų: ursula „lokutė, meškutė“

U Urta Urtė (urta urtė)

trumpinys iš Dorotėja graikų doron „dovana“ + teos „dievas“ – „dievo dovana“