Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys T

T Tadas (tadas)

Tadė – hebrajų (sen. žydų): „drąsusis, ryžtingas“

T Tanvilas (tanvilas)

lietuvių: tan- (tanus „linkęs tinti, didėti“, tandus „standus, tamprus“) + vil- (viltis)

T Tanvilė (tanvilė)

lietuvių: tan- (tanus „linkęs tinti, didėti“, tandus „standus, tamprus“) + vil- (viltis)

T Tarmantas (tarmantas)

Tarmantė – lietuvių: tar- (tarti) + mant- (mantus „sumanus“)

T Tarvainas (tarvainas)

Tarvainė – lietuvių: tar- (tarti) + vain- (vaina „priežastis, kaltė“)

T Tarvilas (tarvilas)

lietuvių: tar- (tarti) + vil- (viltis)

T Tarvilė (tarvilė)

lietuvių: tar- (tarti) + vil- (viltis)

T Tarvina Tarvinas (tarvina tarvinas)

lietuvių: tar- (tarti) + vin- (vin/vain vaina „priežastis, kaltė“)

T Tauras (tauras)

lietuvių tauras „laukinis jautis“

T Tautas (tautas)

lietuvių: tauta – „tautos žmogus, atsidavęs tautai“

T Tautė (tautė)

lietuvių: tauta – „tautos žmogus, atsidavęs tautai“

T Tautenė (tautenė)

Tautenis – lietuvių: tauta – „tautos žmogus, atsidavęs tautai“

T Tautgailas Tautgailė (tautgailas tautgailė)

lietuvių: taut- (tauta) + gail- (gailas „stiprus“) – „stipri tauta“

T Tautgina Tautginas (tautgina tautginas)

lietuvių: taut- (tauta) + gin- (ginti) – „ginantis tautą“

T Tautginė (tautginė)

lietuvių: taut- (tauta) + gin- (ginti) – „ginantis tautą“

T Tautginta Taugintas Tautgintė (tautginta taugintas tautgintė)

lietuvių: taut- (tauta) + gint- (ginti) – „ginantis tautą“

T Tautgirdas (tautgirdas)

lietuvių: taut- (tauta) + gird- (girdi) – „girdinti tauta“

T Tautgirdė (tautgirdė)

lietuvių: taut- (tauta) + gird- (girdi) – „girdinti tauta“

T Tautkantas (tautkantas)

Tautkanta – lietuvių: taut- (tauta) + kant- (pa-kantus) – „kantri tauta“

T Tautmilas (tautmilas)

lietuvių: taut- (tauta) + mil- (pa-milti) – „mylintis tautą“

T Tautmilė (tautmilė)

lietuvių: taut- (tauta) + mil- (pa-milti) – „mylintis tautą“

T Tautrimas (tautrimas)

Tautrimė – lietuvių: taut- (tauta) + rim- (rimti) – „ramaus būdo tauta“

T Tautvaldas Tautvaldė (tautvaldas tautvaldė)

lietuvių: taut- (tauta) + vald- (valdyti) – „valdantis tautą“

T Tautvilas (tautvilas)

lietuvių: taut- (tauta) + vil- (viltis) – „tautos viltis“

T Tautvilė (tautvilė)

lietuvių: taut- (tauta) + vil- (viltis) – „tautos viltis“

T Tautvyda Tautvydas (tautvyda tautvydas)

lietuvių: taut- (tauta) + vyd- (iš-vydo)Vardo variantai: Tautvis, Tautvė

T Tautvydė (tautvydė)

lietuvių: taut- (tauta) + vyd- (iš-vydo)Vardo variantai: Tautvis, Tautvė

T Teklė (teklė)

graikų: theos „dievas“ + kleos „garbė“

T Telesforas (telesforas)

graikų: telesphoros „pasiekiantis tikslą“

T Teobaldas (teobaldas)

graikų: theda „liaudis“ + bald „drąsus, narsus“

T Teodora (teodora)

graikų: „dievo dovana“

T Teodoras (teodoras)

graikų: „dievo dovana“

T Teodozija (teodozija)

graikų: theos „dievas“ + dosis „dovana“Vardo variantai: Teodosija

T Teodozijus (teodozijus)

graikų: theos „dievas“ + dosis „dovana“Vardo variantai: Teodosija

T Teofanas (teofanas)

graikų: „dievo įkvėptas“

T Teofilas Teofilė (teofilas teofilė)

graikų: theos „dievas“ + philos „mylimas“ – „dievo mylimas“

T Teofilija Teofilijus Teofilius (teofilija teofilijus teofilius)

graikų: theos „dievas“ + prilos „mylimas“ – „dievo mylimas“

T Teofilis (teofilis)

graikų: theos „dievas“ + philos „mylimas“ – „dievo mylimas“

T Teresė (teresė)

graikų: „terietė, Thera salos (dabar Santorinas) gyventoja“Vardo variantai: Teresa

T Timotiejus (timotiejus)

Timotis – graikų: time „pagarba“ + theos „dievas“ – „gerbiantis dievą“Vardo variantai: Timūras, Timofėjus

T Titas (titas)

lotynų: „laukinis karvelis“

T Tolmantas (tolmantas)

Tolmantė – lietuvių: tol- (toli) + mant- (mantus „sumanus“)

T Tolmina Tolminas (tolmina tolminas)

lietuvių: tol- (toli) + min- (minėti)

T Tolvaldas (tolvaldas)

Tolvaldė – lietuvių: tol- (toli) + vald- (valdyti)

T Tolvina (tolvina)

lietuvių: tol- (toli) + vin- (vin-/vain- vaina „kaltė, priežastis“)

T Tolvinas (tolvinas)

lietuvių: tol- (toli) + vin- (vin-/vain- vaina „kaltė, priežastis“)

T Tolvydas (tolvydas)

lietuvių: tol- (toli) + vyd- (iš-vydo)

T Tolvydė (tolvydė)

lietuvių: tol- (toli) + vyd- (iš-vydo)

T Tomas (tomas)

Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius

T Tulė (tulė)

trumpinys iš Tulgauda, Tulgeda, Tulkantas sulietuvintas prūsų: tul- (tulan „daug“, tūlas „dažnas, daugelis“)

T Tulgaudas (tulgaudas)

Tulgaudė – sulietuvintas prūsų: tul- (tulan „daug“, tūlas „dažnas, daugelis“) + gaud- (gaudyti)

T Tulgedas (tulgedas)

sulietuvintas prūsų: tul- (tulan „daug“, tūlas „dažnas, daugelis“) + ged- (gedėti „ilgėtis“)

T Tulgirdas (tulgirdas)

sulietuvintas prūsų: tul- (tulan „daug“, tūlas „dažnas, daugelis“) + gird- (girdėti)

T Tvirmantas (tvirmantas)

lietuvių: tvir- (tvirtas) + mant- (mantus „sumanus“)