Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-17) Gytė, Gytis, Ignacas, Ignotas, Kintautas, Margarita, Marijonas

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys R

R Radė (radė)

Radys – trumpinys iš lietuvių Radminas ar Radvilas – rad- (rado)

R Radegunda (radegunda)

Radegundas – sen. vokiečių: ragin „lemtis“ + gund „kova“ – „lemties kova“

R Radvilas (radvilas)

rad- (rado) + vil- (viltis)

R Radvilė (radvilė)

rad- (rado) + vil- (viltis)

R Radvydas Radvydė (radvydas radvydė)

lietuvių: rad- (rado) + vyd- (iš-vydo) – „radęs ir išvydęs tiesą“

R Raigardas (raigardas)

lietuvių: vardas kilęs iš slėnio (šalia Druskininkų) pavadinimo.

R Raimonda (raimonda)

prancūzų iš germanų Raimundas „lemties gynėjas“

R Raimondas (raimondas)

prancūzų iš germanų Raimundas „lemties gynėjas“

R Raimunda (raimunda)

ragin „lemtis“ + munt „apsauga, gynėjas“

R Raimundas (raimundas)

ragin „lemtis“ + munt „apsauga, gynėjas“

R Raitvilas (raitvilas)

Raitvilė – lietuvių: rait- (raitas) + vil- (viltis)

R Raivedys (raivedys)

lietuvių: „raitelių vedlys“

R Ramantas (ramantas)

Ramantė – lietuvių: ram-(ramus) + mant- (mantus „sumanus“)

R Raminta (raminta)

Ramintas – lietuvių: ramus „ramaus būdo“

R Ramojus (ramojus)

lietuvių: ramus „ramaus būdo“

R Ramūnas (ramūnas)

Ramūnė – lietuvių: ramus „ramaus būdo“

R Ramunė (ramunė)

lietuvių ramunė „gėlė“

R Ramutė (ramutė)

Ramutis – lietuvių: ramus, rami – „ramaus būdo“

R Ramvyda Ramvydas Ramvydė (ramvyda ramvydas ramvydė)

lietuvių: ram- (ramus) + vyd- (iš-vydo) – „išvydęs ramybę“

R Rapolas (rapolas)

Rapolė – hebrajų (sen. žydų): „dievas pagydė“

R Rasa (rasa)

lietuvių: rasa; lietuvių mitologijoje rasa – deivės Aušrinės karoliai ir perlai; Rasos šventė dabar sutapatinta su Joninėmis

R Rasuolė (rasuolė)

lietuvių: rasa + -uol-

R Ratautas (ratautas)

Ratautė – lietuvių: rad- (rado) + taut- (tauta)

R Raudvilas Raudvilė (raudvilas raudvilė)

lietuvių: raud- (rauda, raudoti) + vil- (viltis) – „raudanti viltis“

R Reda (reda)

anglų „raudonplaukė“

R Regimantas (regimantas)

Regimantė – sen. vokiečių: ragin „lemtis“ + munt „apsauga“

R Regina (regina)

lotynų: regina „karalienė“

R Reginalda Reginaldas (reginalda reginaldas)

sen. vokiečių: ragin „lemtis“ + waltan „valdyti“

R Remigijus (remigijus)

lotynų: „irklininkas“

R Renata (renata)

lotynų renata „atgimusi“

R Renatas (renatas)

lotynų renatus „atgimęs“

R Ričardas (ričardas)

anglų iš Rikardas „galingas, tvirtas“

R Rima (rima)

lietuvių: rim- (rimti) – „ramaus būdo“

R Rimantas (rimantas)

lietuvių: rim- (rimti) – „ramaus būdo“Vardo variantai: Rymantas, Rymantė

R Rimantė (rimantė)

lietuvių: rim- (rimti) – „ramaus būdo“Vardo variantai: Rymantas, Rymantė

R Rimas (rimas)

lietuvių: rim- (rimti) – „ramaus būdo“

R Rimberta Rimbertas (rimberta rimbertas)

sen. vokiečių: ragim „lemtis“ + beraht „garsus, žymus“

R Rimgailas Rimgailė (rimgailas rimgailė)

lietuvių: rim- (rimti) + gail- (gailas „stiprus“) – „ramus ir stiprus, ištvermingas“

R Rimgaudas (rimgaudas)

lietuvių: rim- (rimti) + gaud- (gaudyti)

R Rimgaudė (rimgaudė)

lietuvių: rim- (rimti) + gaud- (gaudyti)

R Rimkantas (rimkantas)

Rimkantė – lietuvių: rim- (rimti) + kant- (pa-kantus, kantrus) – „ramus ir kantrus“

R Rimtas (rimtas)

trumpinys iš Rimtautas lietuvių: rim- (rimti) + taut- (tauta)

R Rimtautas (rimtautas)

lietuvių: rim- (rimti) + taut- (tauta)

R Rimtautė (rimtautė)

lietuvių: rim- (rimti) + taut- (tauta)

R Rimutė (rimutė)

Rimutis – iš Rima, Rimas lietuvių: rim- (rimti) – „ramaus būdo“

R Rimvilė (rimvilė)

lietuvių: rim- (rimti) + vil- (viltis)

R Rimvyda Rimvydas (rimvyda rimvydas)

lietuvių: rim- (rimti) + (iš-vydo)

R Rimvydė (rimvydė)

lietuvių: rim- (rimti) + (iš-vydo)

R Rita (rita)

italų trumpinys iš Margarita graikų: „perlas“

R Roberta (roberta)

sen. vokiečių: hrod „garbė“ + beraht „garsus, žymus“

R Robertas (robertas)

sen. vokiečių: hrod „garbė“ + beraht „garsus, žymus“

R Rokas (rokas)

1. sen. vokiečių: rohon „kautynių šauksmas“ + waltan „valdyti“; 2. anglų: rock „uola“

R Rolanda Rolandas (rolanda rolandas)

prancūzų: hruod „garbė“ + lant „kraštas“

R Roma (roma)

trumpinys iš Romana ar Romualda

R Romana (romana)

Romanė – lotynų „romėnė, romėnas“Vardo variantai: Romenas, Romena

R Romanas (romanas)

Romanė – lotynų „romėnė, romėnas“Vardo variantai: Romenas, Romena

R Romas (romas)

trumpinys iš Romanas ar Romualdas

R Romualda Romualdas (romualda romualdas)

sen. vokiečių: hruom „garbė“ + waltan „valdyti“

R Romula (romula)

Romulas – gaikų „jėga“; Romos įkūrimo herojaus vardas

R Rozalija (rozalija)

italų iš lotynų rosa „rožė“ + -ij- (mažybinė priesaga)

R Rožė (rožė)

lietuvių: rožė (gėlė)

R Rudolfas (rudolfas)

sen. vokiečių: hruod „garbė“ + wulf „vilkas“

R Rufas (rufas)

Rufilė – lotynų: rufus „rudaplaukis“

R Rufina (rufina)

lotynų: rufus + -in- „rudaplaukis“

R Rufinas (rufinas)

lotynų: rufus + -in- „rudaplaukis“

R Rugilė (rugilė)

lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“

R Rupertas (rupertas)

robertas variantas – sen. vokiečių: hrod „garbė“ + beraht „garsus, žymus“

R Rusnė (rusnė)

lietuvių: iš upėvardžio Rusnė (Žemaitijoje)

R Rūta (rūta)

lietuvių: rūta (darželio gėlė, simbolizuojanti nekaltybę); 2. hebrajų (sen. žydų) ruth „draugė“

R Rūtenis (rūtenis)

hebrajų (sen. žydų) ruth „draugas“

R Rytė (rytė)

lietuvių rytas

R Rytis (rytis)

lietuvių rytas

R Rytys (rytys)

lietuvių: „rytinis“