Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys P

P Paladijus (paladijus)

sen. graikų: „gynėjas“

P Palemonas (palemonas)

graikų: „triūsiantis, besidarbuojantis“

P Palmira (palmira)

Palmyra – lotynų palma „palmė“

P Panteleonas (panteleonas)

graikų: „gailestingas“

P Paskalis (paskalis)

hebrajų (sen. žydų): „Velykos“

P Patricija (patricija)

lotynų: patricia „kilmingoji“

P Patrikas (patrikas)

airių iš Patricijus lotynų: patricius „kilmingasis“

P Paulė (paulė)

Paula, Paola – lietuviškas variantas Paulė iš lotynų paula „maža“

P Paulina (paulina)

lotynų paula „maža“ + -in-

P Paulinas (paulinas)

lotynų paulus „mažas“ + -in-

P Paulius (paulius)

lotynų paulus „mažas“

P Pelagija (pelagija)

graikų: pelagos „jūra“ – „jūrų mergelė“

P Petras (petras)

graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris

P Petrė (petrė)

graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris

P Petronėlė (petronėlė)

graikų: petros: „uola, akmuo“

P Pijonija Pijonijus (pijonija pijonijus)

lotynų: pius „pamaldus“

P Pijus (pijus)

lotynų pius „pamaldus“

P Pilypa Pilypas (pilypa pilypas)

graikų: „mylintis, -i arklius“

P Placida Placidas (placida placidas)

lotynų „malonioji, malonus; švelnioji, švelnus“

P Polis Polė (polis polė)

trumpinys iš Apolinaras, Apolinara lotynų: „apoloniškas“ (Apolonas – romėnų ir graikų saulės dievas, menų globėjas)

P Poncijonas (poncijonas)

iš Poncijus – arabų: „jūrinis“; Biblinis vardas Poncijus Pilotas, pasmerkęs Jėzų Kristų nukryžiuoti

P Povilas (povilas)

Pavelas – suslavintas iš lotynų Paulius „mažas“Vardo variantai: Pavlas, Pablo

P Pranas (pranas)

Pranys – trumpinys iš Pranciškus germanų „frankiškas“

P Pranciška (pranciška)

germanų „frankiška, -as“

P Pranciškus (pranciškus)

germanų „frankiška, -as“

P Pranė (pranė)

trumpinys iš Pranciška germanų „frankiška“

P Protenis (protenis)

Protenė – sulietuvintas prūsų: prot- „nutarimas“

P Prudencija (prudencija)

lotynų: prudentia „protingumas, įžvalgumas“

P Prudencijus (prudencijus)

lotynų: prudentia „protingumas, įžvalgumas“

P Pulcherija (pulcherija)

lotynų: pulchra „graži“

P Putinas (putinas)

lietuvių putinas (medis)