Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys O

O Odeta (odeta)

prancūzų iš sen. saksų „turtas“

O Odilija (odilija)

germanų iš sen. saksų „turtas“ Vardo variantai: Odilė

O Oksana (oksana)

Oksanas – Ksenija vardo variantas iš ukrainiečių: ksenia „vetingumas, vaišingumas“

O Olimpija (olimpija)

Olimpijus – graikų: „olimpietis, Olimpo gyventojas“

O Ona (ona)

hebrajų (sen. žydų): „patraukli, žavi“

O Orestas (orestas)

Oresta – graikų: „kalnietis, kalnius“

O Orinta (orinta)

lietuvių: orus „iškilnus“

O Orintas (orintas)

lietuvių: orus „iškilnus“

O Oskaras (oskaras)

anglosaksų: os „dievas“ + gar „ietis“

O Osmundas (osmundas)

anglosaksų: os „dievas“ + mung „apsauga, gynėjas“

O Osvaldas (osvaldas)

anglosaksų: os „dievas“ + weald „valdžia“

O Otas (otas)

1. graikų: otos „ausis“ – „geros, ypatingos klausos žmogus“; 2.sen. saksų: od „turtas“

O Otilija (otilija)

sen. vokiečių: othal „tėvynė“

O Otonas (otonas)

1. graikų: otos „ausis“ – „geros, ypatingos klausos žmogus“; 2. sen. saksų: od „turtas“