Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys N

N Naglis (naglis)

lietuvių iš padavimo apie Neringą ir Naglį; Naglis – kalno Palangoje pavadinimas

N Nandas (nandas)

ispaniškas trumpinys iš italų Ferdinando, o šis kilęs iš sen. vakarų vokiečių Ferdinandas: fridu „taika“ + nand „drąsa; drasus“.

N Napalys (napalys)

trumpinys iš Napoleonas graikų napos „miškas, giria“ + leon „liūtas“ – „girių liūtas“Vardo variantai: Napalius

N Napoleonas (napoleonas)

graikų napos „miškas, giria“ + leon „liūtas“ – „girių liūtas“

N Narcizas (narcizas)

graikų narcizas (gėlė), graikų mitologijoje: Narcizas buvo labai gražus jaunuolis, kurį įsimylėjo pati meilės deivė Afroditė, tačiau Narcizas mylėjo vien tik savo atvaizdą upėje, todėl Afroditė nubaudė jį – pavertė gėle

N Nastė (nastė)

trumpinys iš Anastazija graikų: „prisikėlusi“

N Natalija (natalija)

lotynų: „(viešpaties) gimimo diena“Vardo variantai: Nataša

N Natalis (natalis)

lotynų: „(viešpaties) gimimo diena“

N Naubartas (naubartas)

Naubartė – nau- (naujas) + bart- (barti reikšme „kovoti“) – „naujas kovotojas“

N Nazaras (nazaras)

hebrajų (sen. žydų): nazar „pasišventęs dievui“

N Nazarijus (nazarijus)

iš Nazaras hebrajų (sen. žydų): nazar „pasišventęs dievui“

N Nerėjas (nerėjas)

graikų: Nerėjas – jūrų dievybė

N Nerijus (nerijus)

graikų: Nerėjas – jūrų dievybė

N Nerilė (nerilė)

Nervilė, Nervilas variantas lietuvių: ner- (nertėti „pykti, niršti“) + vil- (viltis) – „pykstantis iš nevilties“

N Nerilis (nerilis)

Nervilė, Nervilas variantas lietuvių: ner- (nertėti „pykti, niršti“) + vil- (viltis) – „pykstantis iš nevilties“

N Neringa (neringa)

iš lietuvių padavimo apie Neringą ir Naglį

N Neris (neris)

lietuvių iš upėvardžio Neris

N Nerius Nerys (nerius nerys)

trumpinys iš Nerijus, Nerėjas graikų: Nerėjas – jūrų dievybė

N Nervilas (nervilas)

lietuvių: ner- (nertėti „pykti, niršti“) + vil- (viltis) – „pykstantis iš nevilties“

N Nervilė (nervilė)

lietuvių: ner- (nertėti „pykti, niršti“) + vil- (viltis) – „pykstantis iš nevilties“

N Nervyda Nervydas (nervyda nervydas)

Nervydė – ner- (nertėti „pykti, niršti“) + vyd- (iš-vydo)

N Nida (nida)

lietuvių: iš vietovardžio Nida

N Nijolė (nijolė)

lietuvių: sen. mitologijoje – požemio valdovė Nijolė

N Nikodemas (nikodemas)

graikų: nike „pergalė“ + demos „liaudis“ – „pergalė liaudžiai“

N Nina (nina)

trumpinys iš Antanina graikų: antius „laimingas, -as; džiaugsmingas, -a“

N Nomeda (nomeda)

Nomedas – lietuvių: no- (nuo) + med- (medė „giria, miškas“) – „miško gyventoja, -as“

N Nona (nona)

egiptiečių: „pašvęsta dievui, šventoji“

N Nonita (nonita)

egiptiečių: „pašvęsta dievui, šventoji“

N Norberta Norbertas (norberta norbertas)

germanų nord „šiaurė“ + beraht „spindintis, garsus“

N Norgailas (norgailas)

lietuvių: nor- (norėti) + gail- (gailas „stiprus“) – „stiprus noras“

N Norgailė (norgailė)

lietuvių: nor- (norėti) + gail- (gailas „stiprus“) – „stiprus noras“

N Norgaudas (norgaudas)

lietuvių: nor- (norėti) + gaud- (gaudyti)

N Norgaudė (norgaudė)

lietuvių: nor- (norėti) + gaud- (gaudyti)

N Norimantas (norimantas)

Norimantė – lietuvių: nor- (norėti) + mant- (mantus „sumanus“)Vardo variantai: Naurimantas, Naurimantė

N Normantas (normantas)

lietuvių: nor- (norėti) + mant- (mantus „sumanus“)Vardo variantai: Normandas

N Normantė (normantė)

lietuvių: nor- (norėti) + mant- (mantus „sumanus“)Vardo variantai: Normandas

N Nortautas (nortautas)

lietuvių: nor- (norėti) + taut- (tauta)

N Nortautė (nortautė)

lietuvių: nor- (norėti) + taut- (tauta)

N Norvaidas Norvaidė (norvaidas norvaidė)

lietuvių: nor- (norėti) + vaid- (vaidentis „rodytis“) – „tas, kurio laukiama pasirodant“

N Norvainas Norvainė (norvainas norvainė)

lietuvių: nor- (norėti) + vain- (vaina „kaltė, priežastis“)

N Norvaldas Norvaldė (norvaldas norvaldė)

lietuvių: nor- (norėti) + vald- (valdyti) – „norintis valdyti“

N Norvilas (norvilas)

lietuvių: nor- (norėti) + vil- (viltis)

N Norvilė (norvilė)

lietuvių: nor- (norėti) + vil- (viltis)

N Norvyda Norvydas (norvyda norvydas)

lietuvių: nor- (norėti) + vyd- (iš-vydo)

N Norvydė (norvydė)

lietuvių: nor- (norėti) + vyd- (iš-vydo)

N Novilas Novilė (novilas novilė)

lietuvių: no- (nuo) + vilt- (viltis) – „nuo vilties, besiviliantis“