Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys M

M Magdalena (magdalena)

hebrajų (sen. žydų): „Magdalietė (iš Magdalos miestelio)“

M Magdė (magdė)

Magda – trumpinys iš Magdalena hebrajų (sen. žydų): „Magdalietė (iš Magdalos miestelio)“

M Maksima Maksimas (maksima maksimas)

lotynų: maximus „labai didelis, didžiausias“

M Maksimilijona Maksimilijonas (maksimilijona maksimilijonas)

lotynų: maximus „labai didelis, didžiausias“

M Malvina (malvina)

sen. vokiečių: mahal „teismas“ + wini „draugė“

M Mamerta Mamertas (mamerta mamertas)

oskai ir sabinai taip vadino karo dievą Marsą

M Mandravas (mandravas)

lietuvių: man- (manyti) + drav- (drūtas „stiprus, tvirtas kaip medis“; pvz. dravė „drevė“)

M Mandravė (mandravė)

lietuvių: man- (manyti) + drav- (drūtas „stiprus, tvirtas kaip medis“; pvz. dravė „drevė“)

M Manfredas (manfredas)

sen. vokiečių: man „vyras“ + fridu „apsauga, taika“ – „taikos saugotojas“

M Mangailas (mangailas)

lietuvių: man- (manyti, sumanus) + gail- (gailas „stiprus“)

M Mangailė (mangailė)

lietuvių: man- (manyti, sumanus) + gail- (gailas „stiprus“)

M Mangirda Mangirdas (mangirda mangirdas)

lietuvių: man- (manyti, sumanus) + gird- (girdėti) – „garsus savo protu“

M Mantas (mantas)

Mantė – lietuvių mantus „sumanus“

M Mantautas (mantautas)

Mantautė – lietuvių: man- (manyti, sumanus) + taut- (tauta) – „protinga tauta“

M Mantgailas (mantgailas)

lietuvių: man- (manyti, sumanus) + gail- (gailas „stiprus“)

M Mantgailė Mantigailas Mantigailė (mantgailė mantigailas mantigailė)

lietuvių: man- (manyti, sumanus) + gail- (gailas „stiprus“)

M Mantgirda Mantgirdas Mantigirda Mantigirdas (mantgirda mantgirdas mantigirda mantigirdas)

lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + gird- (girdėti) – „garsus savo protu“

M Mantilas Mantilė (mantilas mantilė)

lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + -il-

M Mantmilas Mantmilė (mantmilas mantmilė)

lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + mil- (pa-milti) – „mylimas už protą“

M Mantminas (mantminas)

Mantminė – lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) +min- (minėti) – „miminas kaip sumanus, protingas“

M Mantvilas (mantvilas)

Mantvilė – lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + vil- (viltis) Vardo variantai: Manvilius

M Mantvina Mantvinas (mantvina mantvinas)

Mantvinė – lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + vin- (vin/vain vaina „priežastis“ ) – „svarbi priežastis“

M Mantvyda Mantvydas (mantvyda mantvydas)

lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + vyd- (iš-vydo) – „protingas, praregėjęs“Vardo variantai: Montvydas, Montvyda

M Mantvydė (mantvydė)

lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + vyd- (iš-vydo) – „protingas, praregėjęs“Vardo variantai: Montvydas, Montvyda

M Manvyda Manvydas (manvyda manvydas)

Manvydė – lietuvių: man- (manyti, sumanus) + vyd- (iš-vydo) – „protingas, praregėjęs“

M Marcė (marcė)

trumpinys iš Marcelė – iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas

M Marcelė (marcelė)

iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas

M Marcelina (marcelina)

iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas

M Marcelinas (marcelinas)

iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas

M Marcelis (marcelis)

iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas

M Marcijona (marcijona)

iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas

M Marcijonas (marcijonas)

iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas

M Margarita (margarita)

graikų: margarites „perlas“Vardo variantai: Margo

M Margiris (margiris)

lietuvių: „margosios girios gyventojas“, Pilėnų kunigaikščio vardas, išplitęs per padavimą apie Pilėnus

M Marija (marija)

hebrajų (sen. žydų): „atkaklioji“

M Marijonas (marijonas)

iš Marijus lotynų: mare „jūra“Vardo variantai: Marijanas

M Marijus (marijus)

lotynų: mare „jūra“

M Marina (marina)

lotynų: marina „jūrų, jūrinė“

M Marius (marius)

1. lietuvių: vedinys iš marios „tas, kuris iš marių“; 2. lotynų mare „jūra“

M Martė (martė)

trumpinys iš Martyna – iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas

M Martinijonas (martinijonas)

iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas

M Martyna (martyna)

iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas

M Martynas (martynas)

iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas

M Martys (martys)

trumpinys iš Martynas – lotynų Mars: Marsas, karo dievasVardo variantai: Martas

M Mąstautas (mąstautas)

Mąstautė – lietuvių: mąst- (mąstyti) + taut- (tauta)

M Mąstvilas (mąstvilas)

Mąstvilė – lietuvių: mąst- (mąstyti) + vil- (viltis)

M Matas (matas)

hebrajų (sen. žydų): „Dievo dovana“

M Matilda (matilda)

sen. vokiečių: macht „galia“ + hiltja „kova“

M Mauricijus (mauricijus)

lotynų: maurus „tamsiaodis“

M Mažvilas Mažvilė (mažvilas mažvilė)

lietuvių: maž- (mažas, mažai) + vil- (viltis) – „mažai besiviliantis“

M Mažvyda Mažvydas (mažvyda mažvydas)

lietuvių: maž- (mažas, mažai) + vyd- (iš-vydo) – „mažai matęs“

M Mečislovas (mečislovas)

slavų: meč „kalavijas“ + slava „šlovė“ – „kalaviju pasiekęs šlovę“

M Mečys (mečys)

trumpinys iš Mečislovas slavų: meč „kalavijas“ + slava „šlovė“ – „kalaviju pasiekęs šlovę“

M Meda (meda)

graikų: medos „midas, persas“

M Medardas (medardas)

sen. vokiečių: macht „galia“ + hart „stiprus“ – „stiprios galios“

M Medeina Medeinė (medeina medeinė)

sen. lietuvių: medė „giria, miškas, medžioklė“

M Meilė (meilė)

lietuvių: meilė

M Meilutė (meilutė)

lietuvių: „meili“.

M Melanija (melanija)

graikų: „tamsi, juodbruvė“

M Melanijus (melanijus)

graikų: „tamsus, juodbruvis“

M Melchioras (melchioras)

hebrajų (sen. žydų): „šviesos valdovas“

M Merkelis (merkelis)

trumpinys iš Melchioras hebrajų (sen. žydų): „šviesos valdovas“

M Merūnas (merūnas)

lietuvių: mer- (merėti „liūdėti, rūpintis, geisti“) + -ūn- – „besirūpinantis, besiilgintis“

M Mėta (mėta)

lietuvių: mėta (vaistinis augalas, vartojamas arbatai)

M Michalina (michalina)

hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“

M Migla Miglė (migla miglė)

lietuvių: migla „rūkas“

M Mikalojus (mikalojus)

Mikolojus – hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“. Vardo variantai: Mikelis, Migelis

M Milda (milda)

lietuvių: mildingai „draugiškai, meiliai“, lietuvių pagonių Meilės ir meilinimosi deivė

M Milgauda Milgaudas (milgauda milgaudas)

Milgaudė – lietuvių: mil- (pa-milo) + gaud- (gaudyti) – „mylimas ir gaudomas“

M Milgeda Milgedas (milgeda milgedas)

lietuvių: mil- (pa-milo) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „mylintis ir besiilgintis“

M Milgedė (milgedė)

lietuvių: mil- (pa-milo) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „mylintis ir besiilgintis“

M Milginta Milgintas (milginta milgintas)

lietuvių: mil- (pa-milo) + gint- (ginti) – „mylimas ir apgintas“

M Milmantas Milmantė (milmantas milmantė)

lietuvių: mil- (pa-milo) + mant- (mantus „sumanus“) – „mylimas ir protingas“

M Milvydas Milvydė (milvydas milvydė)

lietuvių: mil- (pa-milo) + vyd- (išvydo)

M Mina (mina)

Minas, Minius – lietuvių: minėti „minimas“

M Mindaugas (mindaugas)

Mindaugė – lietuvių: min- (minėti, mintis) + daug- (daug) – „daugiamintis, išmintingasis“ arba „daugelio minimas, garsus“

M Mingailas (mingailas)

lietuvių: min- (minėti) + gail- (gailas „stiprus“) – „minimas kaip stipruolis“

M Mingailė (mingailė)

lietuvių: min- (minėti) + gail- (gailas „stiprus“) – „minimas kaip stipruolis“

M Mingauda Mingaudas (mingauda mingaudas)

Mingaudė – lietuvių: min- (minėti) + gaud- (gaudyti) – „minimas ir gaudomas (geidžiamas)“

M Mingedas Mingedė (mingedas mingedė)

lietuvių: min- (minėti) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „tas, kuris minimas, kurio ilgimasi“

M Minginta Mingintas Mingintė (minginta mingintas mingintė)

lietuvių: min- (minėti) + gint- (ginti „užstoti“) – „minimas ir ginamas“

M Mintara Mintaras (mintara mintaras)

lietuvių: min- (minėti) + tar- (tarti) – „tas, kurios vardas minimas, tariamas“

M Mintarė (mintarė)

lietuvių: min- (minėti) + tar- (tarti) – „tas, kurios vardas minimas, tariamas“

M Mintas Mintė (mintas mintė)

lietuvių: min- (minėti) – „minimas, minima“

M Mintautas (mintautas)

lietuvių: min- (minėti) + taut- (taut) – „tautos minimas“

M Mintautė (mintautė)

lietuvių: min- (minėti) + taut- (taut) – „tautos minimas“

M Minvyda Minvydas (minvyda minvydas)

lietuvių: min- (minėti) + vyd- (iš-vydo) – „minimas kaip daug matęs, patyręs“

M Minvydė (minvydė)

lietuvių: min- (minėti) + vyd- (iš-vydo) – „minimas kaip daug matęs, patyręs“

M Mirga (mirga)

lietuvių: mirgėti „šviesti tamsoje“ – „nušviečianti kelią, išsiskirianti žibėjimu“

M Modesta (modesta)

lotynų Modestus „kuklus, padorus“

M Modestas (modestas)

lotynų Modestus „kuklus, padorus“

M Monika (monika)

graikų: monos „vienas, vienišas“

M Morkus (morkus)

iš lotynų Mars, Marsas – romėnų karo dievas

M Morta (morta)

Marta variantas aramėjų: martha „valdovė, viešpatė“

M Motiejus (motiejus)

hebrajų (sen. žydų): „dievo dovana“

M Mykolas (mykolas)

hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“. Variantai Mikelis, Maiklas, Michaelis, MigelisVardo variantai: Mikelis, Migelis, Michaelis, Michailas

M Mykolė (mykolė)

hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“. Variantai Mikelis, Maiklas, Michaelis, MigelisVardo variantai: Mikelis, Migelis, Michaelis, Michailas