Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys L

L Labvardas (labvardas)

lietuvių: lab- (labas „geras“) + vard- (vardas)

L Laima (laima)

Laimė – lietuvių: laimė, lietuvių pagonių gyvenimo, gimimo ir likimo deivės vardas

L Laimis (laimis)

lietuvių „laimingas“

L Laimona (laimona)

Laimonė – lietuvių: laimė + -on- – „laimingas, laiminga“

L Laimonas (laimonas)

Laimonė – lietuvių: laimė + -on- – „laimingas, laiminga“

L Laisvūnas (laisvūnas)

lietuvių: „laisvas, laisva“

L Laisvūnė (laisvūnė)

lietuvių: „laisvas, laisva“

L Lana (lana)

trumpinys iš slavų Svetlana: „šviesioji“

L Laura (laura)

lotynų: lauras (medis), lauro lapai – pasiekimo ženklas, lauro lapais būdavo vainikuojami valdovai, sportininkai. Pagal graikų mitą: saulės dievas Apolonas papriekaištavo meilės dievui Erotui, kad tas nėra galingas. Norėdamas įrodyti savo galią, Erotas persmeigė Apoloną meilės strėle ir jis įsimylėjo nimfą Dafnę. Apolonas pradėjo persekioti Dafnę, kuri jo nekentė, mat Erotas ją buvo persmeigęs neapykantos strėle. Nepakentusi persekiojimų, Dafnė paprašė tėvo Poseidono, kad paverstų ją Lauro medžiu.Vardo variantai: Laurinta

L Laurynas (laurynas)

Lauryna – lotynų: „lauras“ (medis), lauro lapai – pasiekimo ženklas, lauro lapais būdavo vainikuojami valdovai, sportininkai.

L Lengvenis (lengvenis)

Lengvenė – lietuvių: „lengvas“ + -en-

L Lengvinas Lengvinė (lengvinas lengvinė)

lietuvių: leng- (lengti „silpnėti, nykti“) + vin- (vin-/vain- vaina „priežastis, kaltė“)

L Leokadija (leokadija)

Leokadijus – graikų: „liaukadietis (-ė), kilęs (-usi) iš Leukadės (sala ir miestas Jordanijos jūroje)“

L Leonarda Leonardas (leonarda leonardas)

sen. vokiečių: lewo „liūtas“ + hart „stiprus“ – „stiprus kaip liūtas“

L Leonas (leonas)

Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija

L Leonidas (leonidas)

Leonidė – graikų: leon „liūtas“ – „panašus į liūtą“

L Leonilė (leonilė)

lotynų: leo „liūtas“

L Leonora (leonora)

trumpinys iš Eleonora hebrajų (sen. žydų) „dievas mano šviesa“

L Leontina (leontina)

Leontas – graikų: leon „liūtas“ – „stiprus, galingas kaip liūtas“

L Leopolda Leopoldas (leopolda leopoldas)

sen. vokiečių: liut „tauta“ + bald „drąsus, narsus“

L Liaudgina Liaudginas (liaudgina liaudginas)

liaud- (liaudis „žmonės, tauta“) + gin- (ginti)

L Liaudmina (liaudmina)

Liaudminas – liaud- (liaudis „žmonės, tauta“) +min-(minėti) – „tautos minimas, -a“

L Liaugaudas (liaugaudas)

Liaugaudė – liaud- (liaudis „žmonės, tauta“) + gaud- (gaudyti, gauti)

L Liberta (liberta)

Libartė – lotynų „išlaisvintas, išvaduotas“

L Libertas (libertas)

Libartė – lotynų „išlaisvintas, išvaduotas“

L Lidija (lidija)

graikų: „liedietė, Lidijos (miestelis Mažojoje Azijoje) gyventoja“

L Liepa (liepa)

lietuvių: liepa

L Ligija (ligija)

Ligijus – sen. graikų: „gražaus balso, dainingas“

L Ligita (ligita)

Ligitas – sen. graikų: „gražaus balso, dainingas“

L Lijana (lijana)

Liana – lotynų: lilium „lelija“

L Lilija (lilija)

lotynų: lilium „lelija“

L Lilijana Liliana (lilijana liliana)

lotynų: lilium „lelija“

L Lina (lina)

1. lietuvių: linas (augalas), 2 graikų: linos „paguodos giesmė“

L Linas (linas)

1. lietuvių: linas (augalas), 2 graikų: linos „paguodos giesmė“

L Linda (linda)

lotynų: „gražuolė“

L Linė (linė)

1. lietuvių: linas (augalas), 2 graikų: linos „paguodos giesmė“

L Lingailas Lingailė (lingailas lingailė)

lietuvių: lin- (linkti prie ko nors, „turėti patraukimą, norą“) + gail- (gailas „stiprus“) – „stipriai prie ko nors linkstantis (susižavėjęs, įsimylėjęs)“

L Lionginas (lionginas)

Liongina – lotynų „ilgas“ – „aukštaūgis“

L Liubartas (liubartas)

lietuvių: liu- (liautis) + bart- (barti reikšme „kovoti“) – „besiliaunantis kovoti, taikus“

L Liubartė (liubartė)

lietuvių: liu- (liautis) + bart- (barti reikšme „kovoti“) – „besiliaunantis kovoti, taikus“

L Liucija (liucija)

lotynų: „šviesa“

L Liucijus (liucijus)

lotynų: „šviesa“

L Liucilė (liucilė)

Liucilis – lotynų: lux (lucis) „šviesa“

L Liucina (liucina)

lotynų: „šviesa“

L Liuda (liuda)

trumpinys iš Liudvikas, Liudvika sen. vokiečių: „garsi kova“

L Liudas (liudas)

trumpinys iš Liudvikas, Liudvika sen. vokiečių: „garsi kova“

L Liudgaras (liudgaras)

sen. vokiečių: liut „tauta“ + ger „ietis“

L Liudgina Liudginas (liudgina liudginas)

iš Liudas: liud- (vokiška šaknis "liut" tauta) + gin- (lietuv. ginti) – „ginantis tautą“

L Liudmila (liudmila)

slavų: milaja liudiam „meili žmonėms“

L Liudvika (liudvika)

sen. vokiečių: hlut „garsus“ + wig „kova“ – „garsi kova“Vardo variantai: Luida, Luidvina

L Liudvikas (liudvikas)

sen. vokiečių: hlut „garsus“ + wig „kova“ – „garsi kova“Vardo variantai: Luida, Luidvina

L Liudvina (liudvina)

sen. vokiečių: liut „tauta“ + wini „draugė“ – „tautos draugė“

L Liugailė (liugailė)

lietuvių: liu- (liautis) + gail- (gailas „stiprus“)

L Liutauras (liutauras)

Liutavaras – 1. sen. vokiečių: lut „tauta, liaudis“ + war- (warnen) „įspėti“ –„įspėjantis tautą“ 2. iškreiptas vardas iš Putaviras – lietuvių: put- (pūstis) + vir- (vyras) – „pasipūtęs, išdidus vyras“

L Liutgarda (liutgarda)

Liudgardas – se. vokiečių: liut „tauta“ + gard „apsauga“ – „tautos saugotojas, -a“

L Livija (livija)

Livijus – 1. lotynų: „libietis, Libijos (Afrikoje) gyventojas“; 2. trumpinys iš Olivija lotynų oliv „alyvuogių medis“

L Loreta (loreta)

Loretas – italų mažybinis iš Laura „lauro medis“. Ispanų mieste Lloret de Mar stovi Loretos vardo istoriją iliustruojanti skulptūra. Pagal graikų mitą: saulės dievas Apolonas papriekaištavo meilės dievui Erotui, kad tas nėra galingas. Norėdamas įrodyti savo galią, Erotas persmeigė Apoloną meilės strėle ir jis įsimylėjo nimfą Dafnę. Apolonas pradėjo persekioti Dafnę, kuri jo nekentė, mat Erotas ją buvo persmeigęs neapykantos strėle. Nepakentusi persekiojimų, Dafnė paprašė tėvo Poseidono, kad paverstų ją Lauro medžiu.

L Luiza (luiza)

Luisa – ispanų: „moteris kovotoja, moteris kare“

L Lukas (lukas)

lotynų: „lukanietis, Lukanijos (Italijoje) gyventojas“

L Lukrecija (lukrecija)

Lukrecijus – lotynų lucrum „nauda, turtas“