Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys K

K Kajetonas (kajetonas)

Kajetona – lotynų: „kajetietis, Kejtos miesto gyventojas“Vardo variantai: Kajetanas, Kajetana

K Kajus (kajus)

Kaja – lotynų iš Gajus, Gaja „džiaugsmingas“

K Kalikstas (kalikstas)

Kalikstė – graikų: „labai gražus, gražiausias“. Vardo variantai: Kalistas, Kalista

K Kamilas (kamilas)

lotynų: „patarnaujantis, - i aukojant“

K Kamilė (kamilė)

lotynų: „patarnaujantis, - i aukojant“

K Kamilis (kamilis)

lotynų: „patarnaujantis, - i aukojant“

K Kandida Kandidas (kandida kandidas)

lotynų: „baltas, be dėmės“

K Kantautas (kantautas)

lietuvių: kan- (pa-kantus, kantrus) + taut- (tauta)Vardo variantai: Kontautas, Kontautė

K Kantautė (kantautė)

lietuvių: kan- (pa-kantus, kantrus) + taut- (tauta)Vardo variantai: Kontautas, Kontautė

K Kantrimas (kantrimas)

lietuvių: kan- (pa-kantus, kantrus) + rim- (rimti) – „kantrus, ramus“

K Kantrimė (kantrimė)

lietuvių: kan- (pa-kantus, kantrus) + rim- (rimti) – „kantrus, ramus“

K Kantvilas (kantvilas)

Kantvilė – lietuvių: kan- (pa-kantus, kantrus) + vil- (viltis) – „kantriai besiviliantis“

K Kantvyda Kantvydas Kantvydė (kantvyda kantvydas kantvydė)

lietuvių: kan- (pa-kantus, kantrus) + vyd- (iš-vydo)

K Kanutas (kanutas)

skandinavų: „kilmingasis, kinusis“

K Kargaudas (kargaudas)

Karigaudė – lietuvių: kar- (kariuomenė, karys) + gaud- (gaudyti) „kariuomenės vadas“

K Kaributas (kaributas)

lietuvių: kar- (kariuomenė, karys) + but- (būti) „dalyvaujantis kare“

K Karigaila Karigailė (karigaila karigailė)

lietuvių: kar- (kariuomenė, karys) + gail- (gailas „stiprus“) „stiprus karys“

K Karina (karina)

italų: „dailioji, gražioji“

K Kariotas Karijotas (kariotas karijotas)

lietuvių: kar- (kariuomenė, karys) + jot- (joti) – „jojantis karys“

K Karolė Karolis (karolė karolis)

sen. vokiečių: karl „šaunus, -i“

K Karolina (karolina)

sen. vokiečių: karl „šauni“

K Kasijonas (kasijonas)

Kasijus – lotynų: cassus „tuščias“

K Kasparas (kasparas)

lotynų: „iždininkas“Vardo variantai: Gasparas

K Kastautas (kastautas)

Kastautė – lietuvių: kas (įvardis kas) + taut- (tauta) „kas ta tauta“

K Kastytis (kastytis)

Kastytė – trumpinys iš Kastautas lietuvių: kas (įvardis kas) + taut- (tauta) „kas ta tauta“; Maironio baladės „Jūratė ir Kastytis“ veikėjasVardo variantai: Kastis

K Katarina Kotryna (katarina kotryna)

graikų: „tyra, švari“Vardo variantai: Katerina, Katrina

K Kazė Kazys (kazė kazys)

trumpinys iš Kazimiera, Kazimieras lotynų: „didžiakalbis, garsėjantis kalba“

K Kazimiera (kazimiera)

lotynų: „didžiakalbis, garsėjantis kalba“

K Kazimieras (kazimieras)

lotynų: „didžiakalbis, garsėjantis kalba“

K Kęsgailas (kęsgailas)

lietuvių: kęs- (kęsti) + gail- (gailas „stiprus“) – „stipriai atlaikantis kančias“

K Kęsgailė (kęsgailė)

lietuvių: kęs- (kęsti) + gail- (gailas „stiprus“) – „stipriai atlaikantis kančias“

K Kęsmina (kęsmina)

Kęsminas, Kęsminė – lietuvių: kęs- (kęsti) + min- (minėti)

K Kęstutis (kęstutis)

lietuvių: „kęsti“– „kenčiantysis“

K Kintautas (kintautas)

Kintautė – lietuvių: kin- (kentėti, pvz, žiem-kint- is) + taut- (tauta) – „kenčiantis už tautą)

K Kintenė Kintenis (kintenė kintenis)

lietuvių: kin- (kentėti, pvz, žiem-kint- is) + -en- – „kenčiantysis, -oji“

K Kintvilas Kintvilė (kintvilas kintvilė)

lietuvių: kin- (kentėti, pvz, žiem-kint- is) + vil-(viltis) – „kenčiantis ir besiviliantis“

K Kipras (kipras)

graikų „kiprijietis, Kipro gyventojas“

K Kiprijonas (kiprijonas)

graikų „kiprijietis, Kipro gyventojas“

K Kirilas (kirilas)

Kirilė – slavų: „kilnus“

K Klara (klara)

lotynų: clara „šviesi, garsi“

K Klaudija (klaudija)

lotynų:claudus „šlubas“

K Klaudijus (klaudijus)

lotynų:claudus „šlubas“

K Klemensa Klemensas (klemensa klemensas)

lotynų: clemens „švelnus, malonus“Vardo variantai: Klemansa, Klemansas

K Klementinas Klementina (klementinas klementina)

lotynų: clemens „švelnus, malonus“

K Kleopas (kleopas)

graikų: kleos „garbė + pater „tėvas“ – „tėvo garbė“

K Kleopatra (kleopatra)

graikų: kleos „garbė + pater „tėvas“ – „tėvo garbė“

K Klodas (klodas)

trumpinys iš Klaudijus – lotynų: claudus „šlubas“

K Klodoaldas (klodoaldas)

iš Klaudijus lotynų: claudus „šlubas“

K Klotilda (klotilda)

sen. vokiečių: „garsi kova“

K Kolumba (kolumba)

lotynų: columbus „balandis“

K Kolumbanas (kolumbanas)

lotynų: columbus „balandis“ – „panašus į balandį“

K Kolumbas (kolumbas)

lotynų: columbus „balandis“

K Konrada Konradas (konrada konradas)

sen. vokiečių: „drąsus patarimas“

K Konstancija (konstancija)

Konstancijus – lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“

K Konstantinas (konstantinas)

Konstantina – lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“

K Kornelija (kornelija)

lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

K Kornelijus (kornelijus)

lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

K Kostas (kostas)

trumpinys iš Konstantas, Konstanta lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“

K Kostė (kostė)

trumpinys iš Konstantas, Konstanta lotynų: constans „ištvermingas, tvirtas“

K Kovaldas (kovaldas)

Kovaldė – lietuvių ko- (kas kilmininko linksnis „ko“) + vald- (valdyti)

K Krescencija (krescencija)

lotynų: „augantis, -i“

K Krescencijus (krescencijus)

lotynų: „augantis, -i“

K Kristė (kristė)

trumpinys iš Kristina, Kristinas lotynų: „krikščionė, krikščionis“

K Kristijona (kristijona)

lotynų: „krikščionė, krikščionis“

K Kristijonas (kristijonas)

lotynų: „krikščionė, krikščionis“

K Kristina (kristina)

lotynų: „krikščionė, krikščionis“

K Kristinas (kristinas)

lotynų: „krikščionė, krikščionis“

K Kristis (kristis)

trumpinys iš Kristina, Kristinas lotynų: „krikščionė, krikščionis“

K Kristoforas (kristoforas)

graikų: „Kristaus nešėjas“

K Kristupas (kristupas)

trumpinys iš Kristoforas graikų: „Kristaus nešėjas“Vardo variantai: Kšištofas

K Krizantas (krizantas)

graikų: chrysos „auksas“ + antros „žiedas“ – „aukso žiedas“

K Krizas (krizas)

trumpinys iš Kristijonas lotynų: „krikščionis“

K Ksavera (ksavera)

ispanų: „ksaverietis, Ksavero miesto gyventojas“

K Ksaveras (ksaveras)

ispanų: „ksaverietis, Ksavero miesto gyventojas“

K Kunigunda (kunigunda)

Kunigundė – sen. vokiečių: kunni „giminė“ + gund „kova“

K Kunotas (kunotas)

lietuvių: kun-/kaun (kautis) „tas, kuris mėgsta kautis“