Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys J

J Jacinta (jacinta)

Hiacinta, Hiacintas variantas – graikų augalų dievas Hiacintas

J Jacintas (jacintas)

Hiacinta, Hiacintas variantas – graikų augalų dievas Hiacintas

J Jackus (jackus)

iš Jacintas, o šis iš Hiacintas – graikų augalų dievas Hiacintas

J Jadvyga (jadvyga)

sen. vokiečių: „kova“

J Janina (janina)

hebrajų (sen. žydų) : „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“

J Januarija Januarijus (januarija januarijus)

lotynų: dievo Jano mėnesį gimęs (sausio mėnesį). Dievas Janas – laiko ir šviesos dievas

J Jaunius (jaunius)

lietuvių „jaunas“

J Jaunutė (jaunutė)

lietuvių: „jaunas, jauna“

J Jaunutis (jaunutis)

lietuvių: „jaunas, jauna“

J Jekaterina (jekaterina)

graikų: katarios „tyras, nekaltas“

J Jeronima Jeronimas (jeronima jeronimas)

graikų: „šventas vardas“

J Joakimas (joakimas)

hebrajų (sen. žydų): jakim – Jehovos (dievo) išaukštintas“

J Joana (joana)

hebrajų (sen. žydų) : „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“Vardo variantai: Joanita, Jonita

J Jogaila (jogaila)

jo- (joti) + gail- (gailas „stiprus“)

J Jogailė (jogailė)

jo- (joti) + gail- (gailas „stiprus“)

J Jogėlas Jogilė (jogėlas jogilė)

jo- (joti) + gil- (gilti „skaudinti“)

J Joginta Jogintas (joginta jogintas)

jo- (joti) + gint- (ginti)

J Jogintė (jogintė)

jo- (joti) + gint- (ginti)

J Jogirda Jogirdas (jogirda jogirdas)

jo- (joti) + gird- (girdas „žinia, gandas“)

J Jogundas (jogundas)

jo- (joti) + gund- (gundyti)

J Jogundė (jogundė)

jo- (joti) + gund- (gundyti)

J Jokimas (jokimas)

Jokimė – sulietuvintas iš Joakimas „Jehova (dievas) jį kelia, aukština“

J Jokūbas (jokūbas)

hebrajų (sen. žydų): „jis seka paskui Jahvę (dievą)“

J Jolanta (jolanta)

Jolantas – graikų: „žibutė“

J Jolita (jolita)

vengrų iš graikų Helena „šviesioji“

J Jomantas Jomantė (jomantas jomantė)

lietuvių: jo- (joti) + mant- (mantas „sumanus“)

J Jomilas Jomilė (jomilas jomilė)

lietuvių: jo- (joti) + mil- (pa-milti)

J Jonas (jonas)

hebrajų (sen. žydų) : „Jahvės (Dievo) išklausytas, palaimintas“Vardo variantai: Jonis

J Jordana Jordanas (jordana jordanas)

Biblinis vardas: Jordano vardu vadinama pomirtinio teismo upė

J Joris (joris)

sen. lietuvių: jorus „žalias“, jorė „žalumynas, žaluma“; sen. lietuvių pavasario dievas Joris

J Jostautas (jostautas)

lietuvių: jos- (jos-iu) + taut- (tauta)

J Jostautė (jostautė)

lietuvių: jos- (jos-iu) + taut- (tauta)

J Jotvingas (jotvingas)

Jotvingė – iš baltų genties pavadinimo jotvingiai

J Jovilta Joviltas (jovilta joviltas)

lietuvių: jo- (joti) + vilt- (viltis)

J Jovita (jovita)

Jovitas – lietuvių: jo- (joti) + vilt- (viltis) – „jojantis su viltimi“

J Jovydas (jovydas)

jo- (joti) + vyd- (iš-vydo)

J Judas (judas)

hebrajų (sen. žydų): „pagarbintas“. Naujajame testamente – Jėzaus išdavikas, todėl šis vardas dabar tapo „išdaviko“ sinonimu

J Judita (judita)

hebrajų „judėjietė, Judėjos gyventoja“

J Julė (julė)

trumpinys iš Julija – graikų: „garbanė“

J Julija (julija)

graikų: „garbanius, -ė“, legendinio Enėjo sūnaus vardas Julus

J Julijona (julijona)

graikų: „garbanius, -ė“, legendinio Enėjo sūnaus vardas JulusVardo variantai: Julijana, Julijanas

J Julijonas (julijonas)

graikų: „garbanius, -ė“, legendinio Enėjo sūnaus vardas JulusVardo variantai: Julijana, Julijanas

J Julijus (julijus)

graikų: „garbanius, -ė“, legendinio Enėjo sūnaus vardas Julus

J Julita (julita)

prancūzų: „jauna, jaunuoliška“

J Julius (julius)

graikų: „garbanius, -ė“, legendinio Enėjo sūnaus vardas Julus

J Juozapas (juozapas)

hebrajų (sen. žydų) „teprideda Jehova (dievas) prie šio (gimusio) dar vieną sūnų“

J Juozapotas (juozapotas)

Juozapota – iš Juozapas hebrajų (sen. žydų) „teprideda Jehova (dievas) prie šio (gimusio) dar vieną vaiką“

J Juozas (juozas)

Juozė, Juzė – trumpinys iš Juozapas hebrajų (sen. žydų) „teprideda Jehova (dievas) prie šio (gimusio) dar vieną vaiką“

J Jūra (jūra)

lietuvių jūra

J Jūratė (jūratė)

lietuvių jūra + -at- „jūrų mergelė“, paplito iš Maironio baladės „Jūratė ir Kastytis“

J Jurga (jurga)

graikų: „žemdirbys, -ė“. Variantai: Georgas (rusų), Džordžas (anglų), Ježis (lenkų)

J Jurgina (jurgina)

iš Jurga + -in graikų: „žemdirbys, -ė“

J Jurgis (jurgis)

graikų: „žemdirbys, -ė“. Variantai: Georgas (rusų), Džordžas (anglų), Ježis (lenkų)

J Jurgita (jurgita)

graikų: „žemdirbė“ +-it-

J Justas (justas)

lotynų justus „teisingas“Vardo variantai: Justis

J Justė (justė)

lotynų justa „teisinga“

J Justina (justina)

lotynų justa, justus „teisinga, -as“ +-in-

J Justinas (justinas)

lotynų justa, justus „teisinga, -as“ +-in-

J Juvenalis (juvenalis)

lotynų juvenalis „jaunuoliškas“

J Juvencijus (juvencijus)

lotynų: juventus „jaunystė“