Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys I

I Ida (ida)

sen. vokiečių: „dieviška moteris“

I Ieva (ieva)

hebrajų (sen. žydų): „gyvybinga, gyvenimo davėja“

I Ignacas (ignacas)

Ignacija, Ignacijus – lotynų: „ugningas, -a; liepsningas, -a“Vardo variantai: Ignasijus, Ignasija, Ignasas, Ignasė

I Ignotas (ignotas)

lotynų: „ugningas, -a; liepsningas, -a“

I Ilma (ilma)

lietuvių: iš upėvardžio Ilma (Pabradė)

I Ilona (ilona)

vengrų iš graikiško Helena „šviesioji“

I Ina (ina)

trumpinys iš Katerina, Regina, Ineza, Inocenta

I Indrė (indrė)

trumpinys iš lietuvių: rytų aukštaičių „nendrė“

I Inesa (inesa)

ispaniškas vardas – lietuviškas variantas Agnė (Agnez/ Inez) iš graikų: „tyra“Vardo variantai: Inesė

I Ineta (ineta)

išvestinis vardas iš Ina + - et (mažybinė priesaga), o Ina - iš Inocena lotynų innocentia „nekaltybė, dora“

I Ineza (ineza)

ispaniškas vardas – lietuviškas variantas Agnė (Agnez/ Inez) iš graikų: „tyra“Vardo variantai: Inesė

I Inga (inga)

Ingė – trumpinys iš skandinavų Ingeborga, Ingrida

I Ingeborga (ingeborga)

skandinavų: „dievo Ingo apsauga“, Ingas – skandinavų derliaus dievas

I Ingrida (ingrida)

skandinavų: „dievo Ingo ratai“, Ingas – skandinavų derliaus dievas

I Inocenta Inocentas (inocenta inocentas)

lotynų „nekaltas, doras“Vardo variantai: Inokenta, Inokentija, Inokentijus

I Ipolitas (ipolitas)

graikų: „arklių iškinkytojas“

I Irena (irena)

graikų: „taika, ramybė“

I Irenėjas Irenėjus (irenėjas irenėjus)

Irenijus – graikų: „taikingas, ramus“

I Irma (irma)

Irmė – trumpinys iš Irmgarda, Irmina

I Irmantas (irmantas)

Irmantė – lietuvių: ir (ir, irgi) + mant- (mantus „sumanus“) – „irgi sumanus, protingas“

I Irmgarda (irmgarda)

germanų: „dievo Irmino apsauga“

I Irmina (irmina)

trumpinys iš germanų: „dievo Irmino apsauga“

I Irvita (irvita)

anglų: „jūros draugė“

I Iveta (iveta)

prancūzų iš sen. vokiečių: „kukmedžio lankas“ + -ette- (mažybinė priesaga)

I Ivita (ivita)

prancūzų iš sen. vokiečių: „kukmedžio lankas“ + -ette- (mažybinė priesaga)

I Ivona (ivona)

Ivonas – sen. vokiečių: „kukmedžio lankas“

I Izabelė (izabelė)

ispanų iš Elžbieta

I Izaokas (izaokas)

hebrajų (sen. žydų): „jis juoksis“ Vardo variantai: Isaakas, Isakas, Isajus

I Izidorius (izidorius)

graikų: „deivės Iridės dovana“