Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys H

H Helga (helga)

skandinavų: „sveika, laiminga“

H Henrika (henrika)

sen. vokiečių heim „namai“ + richi „galingas vadovas“ – „namų valdovas“

H Henrikas (henrikas)

sen. vokiečių heim „namai“ + richi „galingas vadovas“ – „namų valdovas“

H Hermanas (hermanas)

sen. vokiečių: heri „kariuomenė“ + man „vyras“ – „kariuomenės vadas“Vardo variantai: Hermenas

H Hiacinta (hiacinta)

graikų: hiacintas (augalas), graikų augalų dievas

H Hiacintas (hiacintas)

graikų: hiacintas (augalas), graikų augalų dievas

H Hilarija Hilarijus (hilarija hilarijus)

lotynų: „linksmas“

H Hiliaras (hiliaras)

Hilaras – lotynų: „linksmas“

H Honorata (honorata)

lotynų honoratus „gerbiamas, -a“

H Honoratas (honoratas)

lotynų honoratus „gerbiamas, -a“

H Honorijus (honorijus)

lotynų honor „garbė“

H Hubertas (hubertas)

sen. vokiečių: hugu „dvasia“ + beraht „garsus, žymus“

H Hugonas (hugonas)

lotynų: „mąstytojas“