Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys G

G Gabija (gabija)

Gabijus – lietuvių: gab- (gobti „gaubti, glausti, guosti“) +-ij-, lietuvių pagonių ugnies deivės vardas Gabija

G Gabrielė Gabrielis Gabrielius (gabrielė gabrielis gabrielius)

hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“

G Gaila Gailė (gaila gailė)

vardų Gailigedas (-ė), Gailiminas (-a, -ė), Gailutis (-ė) ir pan. trumpiniai iš lietuvių: gailas „stiprus, smarkus“

G Gailenis (gailenis)

Gailenė – lietuvių ir sen. prūsų: gailas „stiprus, smarkus“

G Gailigedas (gailigedas)

Gailigedė – lietuvių: gailas „stiprus, smarkus“ + ged- (gedėti „ilgėtis“)

G Gailintas (gailintas)

Gailintė – lietuvių: gailas „stiprus, smarkus“, iš ežero pavadinimo (Merkinėje)

G Gailius (gailius)

vardų Gailigedas (-ė), Gailiminas (-a, -ė), Gailutis (-ė) ir pan. trumpiniai iš lietuvių: gailas „stiprus, smarkus“

G Gailutė (gailutė)

lietuvių: gailas „stiprus, smarkus“ + -ut- (mažybinė priesaga)

G Gailutis (gailutis)

lietuvių: gailas „stiprus, smarkus“ + -ut- (mažybinė priesaga)

G Gaivilas Gaivilė (gaivilas gaivilė)

lietuvių: gai- (gaivus) + vil- (viltis)

G Gaja (gaja)

lietuvių: gaji „ištverminga, patvari“

G Galė (galė)

trumpinys iš lietuvių Galintė, Galintas: gal- (galėti, gali) – „daug galintis“

G Galginta Galgintas (galginta galgintas)

Galgintė – lietuvių: gal- (galėti) + gin-(ginti) – „galinti apginti“

G Galiganta Galigantas (galiganta galigantas)

lietuvių: gali- (galėti, gali) + gant- (ganyti, ginti „saugoti“)

G Galigina Galiginas (galigina galiginas)

Galiginė – lietuvių: gal- (galėti) + gin- (ginti) – „galintis (-i) apginti“

G Galiminta Galimintas (galiminta galimintas)

Galimintė – lietuvių: gal- (gali) + min- (minėti) – „gali būti minimas, garsus“

G Galindas (galindas)

lietuvių: gal- (galėti, gali)

G Galindė (galindė)

lietuvių: gal- (galėti, gali)

G Galintas (galintas)

lietuvių: „galingas, daug galintis (-i)“

G Galintė (galintė)

lietuvių: „galingas, daug galintis (-i)“

G Galius (galius)

trumpinys iš lietuvių Galintė, Galintas: gal- (galėti, gali) – „daug galintis“

G Galmantas (galmantas)

lietuvių: gal- (galėti, gali) + mant- (mantus „sumanus“)

G Galmantė (galmantė)

lietuvių: gal- (galėti, gali) + mant- (mantus „sumanus“)

G Galmina Galminas (galmina galminas)

lietuvių: gal- (galėti, gali) + min- (minėti) – „gali būti minimas, garsus“

G Galvirda Galvirdas (galvirda galvirdas)

Galvirdė – lietuvių: gal- (galėti, gali) + vird- (prūs. wirds „žodis, vardas“) – „galingas vardas“

G Gantautas (gantautas)

lietuvių: gan- (ganyti „saugoti“) + taut- (tauta)

G Gantautė (gantautė)

lietuvių: gan- (ganyti „saugoti“) + taut- (tauta)

G Ganta Gantas (ganta gantas)

Gantė – trumpinys iš Gantautas, Gantautė lietuvių: gan- (ganyti „saugoti“) + taut- (tauta) – „saugantis tautą“

G Ganvilas Ganvilė (ganvilas ganvilė)

lietuvių: gan- (ganyti „saugoti“) + vil- (viltis) – „saugomas su viltimi“

G Garsė (garsė)

lietuvių: „garsi“

G Gaudencija (gaudencija)

lotynų: gaudens „besidžiaugiantis, džiūgaujantis“

G Gaudenė (gaudenė)

lietuvių: gaud- (gaudyti, gauti) – „gaunantis, pats savo laimę gaudantis“

G Gaudenis (gaudenis)

lietuvių: gaud- (gaudyti, gauti) – „gaunantis, pats savo laimę gaudantis“

G Gaudenta Gaudentas (gaudenta gaudentas)

lotynų: gaudens „besidžiaugiantis, džiūgaujantis“

G Gaudilas Gaudilė (gaudilas gaudilė)

lietuvių: gaud- (gaudyti)

G Gaudrė (gaudrė)

Gaudrys, Gaudrius – trumpiniai iš Gaudrimė, Gaudrimas lietuvių: gaud- (gaudyti) + rim- (rimti) – „gaudantis rimtį, ieškantis ramybės“

G Gaudrimas (gaudrimas)

Gaudrimė – lietuvių: gaud- (gaudyti) + rim- (rimti)

G Gaudvilas (gaudvilas)

lietuvių: gaud- (gaudyti) + vil- (viltis)

G Gaudvilė (gaudvilė)

lietuvių: gaud- (gaudyti) + vil- (viltis)

G Gaudvina Gaudvinas (gaudvina gaudvinas)

lietuvių: gaud- (gaudyti) + vin- (vaina „kaltė, priežastis“)

G Gaudvydas (gaudvydas)

lietuvių: gaud- (gaudyti) + vyd- (iš-vyd)

G Gaudvyda Gaudvydė (gaudvyda gaudvydė)

lietuvių: gaud- (gaudyti) + vyd- (iš-vyd)

G Gedartas (gedartas)

Gedartė – lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + tar- (tarti) – „tas, kurio ilgimasi, kurio vardas nuolat tariamas“

G Gedas (gedas)

lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“)

G Gedautas (gedautas)

Gedautė – lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + -aut-

G Gedenė (gedenė)

Gedenis – lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + -en-

G Gedėtas (gedėtas)

lietuvių: gedėti „ilgėtis“ – „tas, kurio gedima, ilgimasi“

G Gedgailas Gedgailė (gedgailas gedgailė)

lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + gail- (gailas „stiprus, smarkus“)

G Gedganta Gedgantas (gedganta gedgantas)

lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + gant- (ganyti „saugoti“)

G Gedgaudas (gedgaudas)

lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + gaud- (gaudyti)

G Gedgaudė (gedgaudė)

lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + gaud- (gaudyti)

G Gedilas Gedilė (gedilas gedilė)

lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + -il- – „tas, kurio gedima, ilgimasi“

G Gediminas (gediminas)

Gediminė – lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + min- (minėti, mini) – „tas, kuris minimas, kurio ilgimasi)

G Gedimtas (gedimtas)

Gedimtė – lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + imt- (imti) – „tas, kurio ilgimasi“

G Gedmantas (gedmantas)

Gedmantė – lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + mant- (mantus „sumanus“)

G Gedmintas Gedmintė (gedmintas gedmintė)

lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + mint- (minti, mintis) – „tas, kurio ilgimasi mintyse, kuris minimas“

G Gedrimas Gedrimė (gedrimas gedrimė)

lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + rim- (rimti)

G Gedvilas Gedvilė (gedvilas gedvilė)

lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vil- (viltis)

G Gedvinas (gedvinas)

lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vin- (vaina „priežastis, kaltė“)

G Gedvinė (gedvinė)

lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vin- (vaina „priežastis, kaltė“)

G Gedvyda Gedvydas (gedvyda gedvydas)

lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vyd- (iš-vydo)

G Gedvydė (gedvydė)

lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vyd- (iš-vydo)

G Geistautas (geistautas)

lietuvių: gei- (geisti) + taut- (tauta)

G Geistautė (geistautė)

lietuvių: gei- (geisti) + taut- (tauta)

G Geisvilas (geisvilas)

lietuvių: geis- (geisti) + vil- (viltis) – „geidžiamas su viltimi“

G Geisvilė (geisvilė)

lietuvių: geis- (geisti) + vil- (viltis) – „geidžiamas su viltimi“

G Geisvyda (geisvyda)

lietuvių: geis- (geisti) + (iš-vydo) – „išvydęs tai, ko geidžia“Vardo variantai: Geivydas, Geivyda

G Geisvydas (geisvydas)

lietuvių: geis- (geisti) + (iš-vydo) – „išvydęs tai, ko geidžia“Vardo variantai: Geivydas, Geivyda

G Gelgauda Gelgaudas (gelgauda gelgaudas)

lietuvių: gel- (gelti širdį) + gaud- (gaudyti)

G Gelvyda Gelvydas Gelvydė (gelvyda gelvydas gelvydė)

lietuvių: gel- (gelti „skaudėti“) + vyd- (iš-vydo) – „skausmo matęs“

G Gema (gema)

lotynų: gemma „brangakmenis“

G Genadijus (genadijus)

slaviškas vardas iš sen. graikų: genadis „kilnus, kilmingas“

G Gendrė (gendrė)

Gendrys, Gendrius – lietuvių: gend- (pasi-genda) – „tas, kurio pasigendama, ilgimasi“; vardų Gendrimas (-a), Gendrutis (-ė) ir pan. trumpiniai.

G Gendvilas (gendvilas)

lietuvių: gend- (pasi- genda) + vil- (viltis)

G Gendvilė (gendvilė)

lietuvių: gend- (pasi- genda) + vil- (viltis)

G Genė (genė)

trumpinys iš Genovaitė lotynų: geno „giminė“ + wefa „moteris“

G Genovaitė (genovaitė)

lotynų: geno „giminė“ + wefa „moteris“Vardo variantai: Genovefa

G Gentvainas (gentvainas)

Gentvainė – lietuvių: gent- (gentis) + vain- (vaina „priežastis“)

G Gentvila (gentvila)

lietuvių: gent- (pasi-genda) + vil- (viltis) – „pasigendantis vilties“ arba „tas, kurio pasigendama su viltimi“

G Geraldas (geraldas)

sen. vokiečių: ger „ietis“ + altan „valdyti“ – „valdantis ietimi“

G Gerardas (gerardas)

angliškas vardas iš sen. vokiečių: „stiprus, drąsus“

G Gerasimas (gerasimas)

slaviškas vardas iš sen. graikų: „gerbiamas“

G Gerda (gerda)

Gerdas – trumpinys iš Gertrūda, Gertrūdas sen. vokiečių: ger „ietis“ + trūt „stiprus, stiprii“

G Gerdvilas (gerdvilas)

lietuvių: ger- (geras) + vil- (viltis) – „gera viltis; turintis viltį“

G Gerdvilė (gerdvilė)

lietuvių: ger- (geras) + vil- (viltis) – „gera viltis; turintis viltį“

G Gerimantas (gerimantas)

lietuvių: ger- (geras) + rim- (rimti)

G Gerimantė (gerimantė)

lietuvių: ger- (geras) + rim- (rimti)

G Germanas (germanas)

teutonikų: „karys“

G Germantas Germantė (germantas germantė)

lietuvių: ger- (geras) + mant- (mantus „sumanus“)

G Germilas Germilė (germilas germilė)

lietuvių: ger- (geras) + mil- (pa-milti)

G Gertautas (gertautas)

Gertautė – lietuvių: ger- (geras) + taut- (tauta)

G Gertrūda (gertrūda)

sen. vokiečių: ger „ietis“ + trūt „stipri“

G Getautas (getautas)

lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + taut- (tauta)

G Getautė (getautė)

lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + taut- (tauta)

G Giedrė (giedrė)

lietuvių: giedri „šviesi, saulėta, tyra“

G Giedrius (giedrius)

lietuvių: giedras „šviesus, saulėtas, tyras“Vardo variantai: Giedrys

G Gilanda (gilanda)

lietuvių: iš upėvardžio Gilanda (Pagėgiai)

G Gilbertas (gilbertas)

germanų: gisal- „įkaitas“ + beraht „garsus, žymus“

G Gilda (gilda)

Gildė – lietuvių: gildyti (širdį) – „jaudinantis, -i; sukrečiantis, -i“

G Gilmina (gilmina)

Gilminas – lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) + min- (minėti)

G Gilminta Gilmintas (gilminta gilmintas)

lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) + min- (minėti)

G Gilvainas (gilvainas)

Gilvainė – lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) + vain- (vaina „priežastis, kaltė“)

G Gilvilas Gilvilė (gilvilas gilvilė)

lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) +vil- (viltis)

G Gilvina Gilvinas (gilvina gilvinas)

Gilvinė – lietuvių: gil- (gilti „skaudinti“) + vin- (vin-/vain- vaina „priežastis, kaltė“) –„skaudi priežastis“

G Gilvyda Gilvydas (gilvyda gilvydas)

lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) + vyd- (iš-vydo)

G Gilvydė (gilvydė)

lietuvių: gil- (gilti „skaudinti, jaudinti“) + vyd- (iš-vydo)

G Gina (gina)

lietuvių: ginti – „gynėjas, gynėja“

G Ginas (ginas)

lietuvių: ginti – „gynėjas, gynėja“

G Ginbutas (ginbutas)

Ginbutė – lietuvių: gin- (ginti) + but- (butas „gyvenamoji vieta“) – „ginantis būstą“

G Gindvilas Gindvilė (gindvilas gindvilė)

lietuvių: gin- (ginti) + vil- (viltis)

G Gintaras (gintaras)

lietuvių: gin- (ginti) + tar- (tarti); brangakmenis gintaras

G Gintara Gintarė (gintara gintarė)

lietuvių: gin- (ginti) + tar- (tarti); brangakmenis gintaras

G Gintas (gintas)

Gintis – trumpinys iš Gintautas, Gintaras lietuvių gin- (ginti)

G Gintauta Gintautas (gintauta gintautas)

lietuvių: gin- (ginti) + taut- (tauta) – „ginantis (-i) tautą“

G Gintautė (gintautė)

lietuvių: gin- (ginti) + taut- (tauta) – „ginantis (-i) tautą“

G Ginta Gintė (ginta gintė)

trumpinys iš Gintautė lietuvių gin- (ginti) + taut- (tauta)

G Ginvilas (ginvilas)

lietuvių: gin- (ginti) + vil- (viltis)

G Ginvilė (ginvilė)

lietuvių: gin- (ginti) + vil- (viltis)

G Ginvyda Ginvydas (ginvyda ginvydas)

lietuvių: gin- (ginti) + vyd- (iš-vydo)

G Ginvydė (ginvydė)

lietuvių: gin- (ginti) + vyd- (iš-vydo)

G Girdenė (girdenė)

lietuvių: gird- (girdėti, girdas „žinia, gandas“) + -en- – „girdintis, žinantis gandus“

G Girdenis (girdenis)

lietuvių: gird- (girdėti, girdas „žinia, gandas“) + -en- – „girdintis, žinantis gandus“

G Girdvilas (girdvilas)

Girdvilė – lietuvių: gird- (girdėti) + vil- (viltis)

G Girdvyda Girdvydas Girdvydė (girdvyda girdvydas girdvydė)

lietuvių: gird- (girdėti) + vyd- (iš-vydo) – „daug girdėjęs, daug matęs“

G Girėnas (girėnas)

lietuvių: gir- (giria „miškas“) – „girios gyventojas“; transatlantinio lakūno pavardė

G Girenė (girenė)

lietuvių: gir- (giria) + -en- – „girios gyventoja“

G Girkantas (girkantas)

Girkantė – lietuvių: gir- (giria „miškas“) + kant- (pa-kantus, kantrus)

G Girmantas (girmantas)

lietuvių: gir- (giria „miškas“) + mant- (mantus „sumanus“)

G Girmantė (girmantė)

lietuvių: gir- (giria „miškas“) + mant- (mantus „sumanus“)

G Girmintas Girmintė (girmintas girmintė)

lietuvių: gir- (girti) + min- (minėti) – „giriamas ir minimas“

G Girstautas (girstautas)

Girstautė – lietuvių: girs- (iš- girsti) + taut- (tauta)

G Girtautas (girtautas)

Girtautė – lietuvių: gir- (giria) + taut- (tauta) – „girininkas“

G Girvina Girvinas (girvina girvinas)

lietuvių: gir- (giria „miškas“) + vin- (vaina „kaltė, priežastis“)

G Girvydas (girvydas)

lietuvių: gir- (giria „miškas“) + vyd- (iš-vydo)

G Girvydė (girvydė)

lietuvių: gir- (giria „miškas“) + vyd- (iš-vydo)

G Gitana (gitana)

ispanų: „čigonė, čigonas“

G Gitanas (gitanas)

ispanų: „čigonė, čigonas“

G Goda (goda)

lietuvių: go- (godyti „nujausti, nutuokti“) – „turinti nuojautą, nutuokianti“

G Gomantas (gomantas)

Gomantė – lietuvių: go- (sen. lietuvių goti „eiti“) + mant- (mantus „sumanus“)

G Gostautas (gostautas)

Gostautė – lietuvių: gos- (gostis „atsipeikėti“) + taut- (tauta) – „pažadinantis tautą“

G Gotautas (gotautas)

lietuvių: go- (godyti „nujausti, nutuokti“) + taut- (tauta)

G Gotautė (gotautė)

lietuvių: go- (godyti „nujausti, nutuokti“) + taut- (tauta)

G Gotfridas (gotfridas)

sen. vokiečių: got „dievas“ + fridu „taika“

G Gracija (gracija)

lotynų: gratia „žavumas, grakštumas“

G Gracijonas (gracijonas)

lotynų: gratia „žavumas, grakštumas“

G Gracijus (gracijus)

lotynų: gratia „žavumas, grakštumas“

G Gratas (gratas)

lotynų: grata „maloni, miela“

G Gražina (gražina)

lietuvių: graži „gražuolė“, A. Mickevičiaus poemos „Gražina“ veikėja

G Gražvilas (gražvilas)

lietuvių: graž- (gražus) + vil- (viltis) – „graži viltis“

G Gražvilė (gražvilė)

lietuvių: graž- (gražus) + vil- (viltis) – „graži viltis“

G Gražvyda (gražvyda)

lietuvių: graž- (gražus) + vyd- (iš-vydo) – „grožį išvydęs“

G Gražvydas (gražvydas)

lietuvių: graž- (gražus) + vyd- (iš-vydo) – „grožį išvydęs“

G Greta (greta)

trumpinys iš vokiečių Margarita „perlas“

G Gretė (gretė)

trumpinys iš vokiečių Margarita „perlas“

G Grigalius (grigalius)

graikų: „budriai budintis“

G Grintautas (grintautas)

Grintautė – lietuvių: grin- (grynas „tyras, doras“) + taut- (tauta)

G Gunda (gunda)

lietuvių: gundyti – „gundytoja“

G Guntilda (guntilda)

sen. vokiečių: gund „kova“ + hiltja „kova“

G Guoda (guoda)

lietuvių: guoda „garbė, pagarba“

G Guostė (guostė)

lietuvių: iš upėvardžio Guostė (Stakliškės)

G Gustas Gustis (gustas gustis)

trumpinys iš lietuvių Gustautas gusti „priprasti“ arba iš lotynų Augustas „garbingas, didingas“

G Gustava Gustavas (gustava gustavas)

šved: „Dievo atrama“; sen. skandinavų: gu- „kova“ + stav- „lazda“

G Gutautas (gutautas)

Gutautė – lietuvių: gu- (guso, gusti „įprasti“) + taut- (tauta) – „įpratęs prie tautos“

G Gvidas (gvidas)

trumpinys iš Gvidonas sen. vokiečių: witu „giria, miškas“

G Gvidonas (gvidonas)

Gvidonija – sen. vokiečių: witu „giria, miškas“

G Gytautas (gytautas)

lietuvių: gy- (gyd- geid „geidauti, geidė“) + taut- (tauta)

G Gytautė (gytautė)

lietuvių: gy- (gyd- geid „geidauti, geidė“) + taut- (tauta)

G Gytė (gytė)

trumpinys iš Gytautas, Gytautė lietuvių: gy- (gyd- geid „geidauti, geidė“) + taut- (tauta)

G Gytis (gytis)

trumpinys iš Gytautas, Gytautė lietuvių: gy- (gyd- geid „geidauti, geidė“) + taut- (tauta)