Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys E

E Edgaras (edgaras)

sen. anglų: ead „turtas“ + gar „ietis“

E Edilija (edilija)

graikų: eidyllion „vaizdelis“; terminas „idilija“ dabar vartojamas ramybės, santarvės prasme.

E Edita (edita)

sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova

E Edmundas (edmundas)

Edmundė – sen. anglų: ead „turtas“ + munt „apsauga, gynėjas“Vardo variantai: Edmondas, Edmondė

E Eduardas (eduardas)

Eduardė – sen. anglų: ead „turtas“ + ward „saugotojas“Vardo variantai: Edvardas, Edvardė

E Edvina Edvinas (edvina edvinas)

sen. anglų: ead „turtas“ + wine „draugas“

E Efrema Efremas (efrema efremas)

sen. graikų: „derlingas,-a“

E Egidijus (egidijus)

Egidija – graikų: „skydo saugotojas“Vardo variantai: Egidas, Egidė

E Eglė (eglė)

lietuvių eglė, lietuvių pasakos „Eglė žalčių karalienė“ veikėjos vardas

E Eibartas (eibartas)

lietuvių: ei- (eiti) + bart- (barti senovine reikšme „kovoti“, plg rusų borotsia)

E Eibartė (eibartė)

lietuvių: ei- (eiti) + bart- (barti senovine reikšme „kovoti“, plg rusų borotsia)

E Eidimtas (eidimtas)

Eidimtė – lietuvių: ei- (eiti) + imt- (imtas, imti) – „pasiimtas kartu eiti“

E Eidmantas (eidmantas)

lietuvių: eid- (eidlus „eiklus“) + mant- (mantus „sumanus“)

E Eidmantė (eidmantė)

lietuvių: eid- (eidlus „eiklus“) + mant- (mantus „sumanus“)

E Eidvilas (eidvilas)

lietuvių: eid- (eidlus „eiklus“) + vil- (viltis)

E Eidvilė (eidvilė)

lietuvių: eid- (eidlus „eiklus“) + vil- (viltis)

E Eigilas Eigilė (eigilas eigilė)

lietuvių: ei- (eiti) + gil- (dilgyti širdį)

E Eigintas Eiginta Eigintė (eigintas eiginta eigintė)

lietuvių: ei- (eiti) + gint- (ginti „užstoti, saugoti“)

E Eigirdas Eigirdė (eigirdas eigirdė)

lietuvių: ei- (eiti) + gird- (girdėti, girdas „žinia“)

E Eimantas (eimantas)

lietuvių: ei- (eiti) + mant- (mantus „sumanus“)Vardo variantai: Eimontas, Eimontė

E Eimantė (eimantė)

lietuvių: ei- (eiti) + mant- (mantus „sumanus“)Vardo variantai: Eimontas, Eimontė

E Eimintas (eimintas)

Eiminta – lietuvių: ei- (eiti) + min- (minėti) – „tas, apie kurį eina gamdas, kuris minimas“

E Eimutė (eimutė)

lietuvių: ei- (eiti) + min- (minėti) + -ut- (mažybinė priesaga)

E Eimutis (eimutis)

lietuvių: ei- (eiti) + min- (minėti) + -ut- (mažybinė priesaga)

E Eirimas (eirimas)

lietuvių: ei- (eiti) + rim- (rimti)Vardo variantai: Eirinas

E Eirimė (eirimė)

lietuvių: ei- (eiti) + rim- (rimti)Vardo variantai: Eirinas

E Eisvina (eisvina)

lietuvių: eis- (eislus „greitai einantis“) + vin- (baltų vaina „kaltė, priežastis“)

E Eisvinas (eisvinas)

lietuvių: eis- (eislus „greitai einantis“) + vin- (baltų vaina „kaltė, priežastis“)

E Eisvydas Eisvydė (eisvydas eisvydė)

lietuvių: eis- (eislus „greitai einantis“) + vyd- (iš-vydo)

E Eitautas (eitautas)

Eitautė – lietuvių: ei- (eiti) + taut- (tauta)

E Eitvilas (eitvilas)

Eitvilė – lietuvių: ei- (eiti) + vil- (viltis)

E Eitvydas Eitvydė (eitvydas eitvydė)

lietuvių: ei- (eiti) + vyd- (iš-vydo)Vardo variantai: Eitvidas

E Eivilas Eivilė (eivilas eivilė)

lietuvių: ei- (eiti) + vil- (viltis)

E Eivilita Eivilitas (eivilita eivilitas)

lietuvių: ei- (eiti) + vil- (viltis) +-it (mažybinė priesaga) – „einantis su viltimi“

E Eivilitė (eivilitė)

lietuvių: ei- (eiti) + vil- (viltis) +-it (mažybinė priesaga) – „einantis su viltimi“

E Eivilta Eiviltas (eivilta eiviltas)

lietuvių: ei- (eiti) + vilt- (viltis) – „einantis su viltimi“

E Eiviltė (eiviltė)

lietuvių: ei- (eiti) + vilt- (viltis) – „einantis su viltimi“

E Eivina (eivina)

Eivinas – lietuvių: ei- (eiti) + vin- (baltų vaina „kaltė, priežastis“) –„einantis su tikslu“

E Eivydas Eivydė (eivydas eivydė)

lietuvių: ei- (eiti) + vyd- (iš-vydo)

E Elena (elena)

graikų: „šviesioji“

E Eleonora (eleonora)

hebrajų (senovės žydų): „dievas mano šviesa“

E Elida Elidijus (elida elidijus)

lotynų: elido „išgydyti“

E Eligas Eligijus (eligas eligijus)

Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“

E Elijas (elijas)

Elijus – hebrajų (sen. žydų): „Jehova (dievas) yra mano viešpatis, valdovas“

E Elita (elita)

lot. išrinktoji, sparnuotoji

E Elona (elona)

hebrajų (sen. žydų): „ąžuolas“

E Elvinas (elvinas)

Elvina – senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + wini „draugas“

E Elvyra (elvyra)

Elvyras – 1. ispanų „aukštoji, kilnioji“ 2. sen. vokiečių: edel „kilnumas" + ward „saugotojas“.

E Elzbieta (elzbieta)

hebrajų (sen. žydų): „prisiekiu dievu“

E Elžbieta (elžbieta)

hebrajų (sen. žydų): „prisiekiu dievu“

E Elzė (elzė)

trumpinys iš Elzbieta hebrajų (sen. žydų): „prisiekiu dievu“

E Ema (ema)

trumpinys iš Emanuelė hebrajų (sen. žydų): „dievas su mumis“

E Emanuelė Emanuelis (emanuelė emanuelis)

hebrajų (sen. žydų): „dievas su mumis“

E Emilijus Emilija (emilijus emilija)

lotynų: „veržlus, nepralenkiamas“

E Emilis (emilis)

trumpinys iš Emilijus lotynų: „veržlus, nepralenkiamas“

E Erazma Erazmas (erazma erazmas)

graikų: „mylimas, pageidaujamas“Vardo variantai: Rasmas

E Erdenis (erdenis)

Erdenė – lietuvių: erd- (erdvė) + -en-

E Erdvilas (erdvilas)

lietuvių: erd- (erdvė) + vil- (viltis)

E Erdvilė (erdvilė)

lietuvių: erd- (erdvė) + vil- (viltis)

E Erika (erika)

senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“

E Erikas (erikas)

senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“

E Ermelinda (ermelinda)

teutonikų: „gundytoja, gyvatė“

E Ernesta Ernestas (ernesta ernestas)

senovės vokiečių: ernst „rimtas“

E Ervina (ervina)

senovės vokiečių: era „garbė“ + wini „darugas“

E Ervinas (ervinas)

senovės vokiečių: era „garbė“ + wini „darugas“

E Estela (estela)

ispanų iš lotynų: stella „žvaigždė“

E Estera (estera)

iraniečių: „žvaigždė“Vardo variantai: Hestera

E Eufemija (eufemija)

graikų: „šlovė, geri žodžiai“

E Eufrozija (eufrozija)

graikų: „džiaugsmas, linksmumas“

E Eufrozina (eufrozina)

graikų: „džiaugsmas, linksmumas“

E Eugenija (eugenija)

graikų: „gerai gimęs, kilmingas“

E Eugenijus (eugenijus)

graikų: „gerai gimęs, kilmingas“

E Eulalija (eulalija)

graikų: „gražiakalbis, iškalbingas“

E Eularija (eularija)

Eularijus – Eulalija variantas graikų: „gražiakalbis, iškalbingas“

E Eustachas Eustakas Eustachijus (eustachas eustakas eustachijus)

graikų: „derlingas, gausus varpų“

E Euzebijus (euzebijus)

Euzebija – graikų: „pamaldus“

E Evalda Evaldas (evalda evaldas)

sen. vokiečių ewa „teisė, įstatymas“ + baldan „valdyti“

E Evaristas (evaristas)

Evaristė – sen. vokiečių: eber „šernas“ – „stiprus kaip šernas“

E Evelina (evelina)

keltų: „riešutas“