Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-17) Gytė, Gytis, Ignacas, Ignotas, Kintautas, Margarita, Marijonas

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys D

D Dagmara (dagmara)

skandinavų: dagr „diena“ + maerr „garsi, žymi“

D Daina (daina)

lietuvių: daina

D Dainora (dainora)

Dainoras – lietuvių: dain- (daina) + nor- (noras, norėti) – „norinti dainuoti“

D Dainota Dainotas (dainota dainotas)

lietuvių: „dainius, -ė; dainuojantis, -i“

D Dainys Dainius (dainys dainius)

Dainė – lietuvių: dain- (daina) – „dainininkas, dainininkė“

D Daiva (daiva)

Daivis – sanskrito daiva „lemtis, dalia“ (Vydūno sukurtas vardas)

D Dalia (dalia)

lietuvių: dalia „likimas“, lietuvių pagonių mitologijos deivė Dalia – likimo dalytojaVardo variantai: Dalytė

D Dalius (dalius)

lietuvių: dalia „likimas“, lietuvių pagonių mitologijos deivė Dalia – likimo dalytojaVardo variantai: Dalytė

D Damijonas (damijonas)

graikų: damao „tramdyti“ – „tramdytojas, taikdarys“

D Danguolė (danguolė)

Danguolis – lietuvių: dangus + -uol- „dangiškoji, dangiškasis“

D Danielė Danielius (danielė danielius)

Danielis – hebrajų (senovės žydų): „dievas mano teisėjas“Vardo variantai: Danilė, Danilas, Danila

D Danutė (danutė)

trumpinys iš Danielė hebrajų (senovės žydų): „dievas mano teisėjas“

D Darata (darata)

trumpinys iš Dorotėja graikų doron „dovana“ + teos „dievas“ – „dievo dovana“

D Dargailas (dargailas)

lietuvių: dar- (daryti) + gail- (gailas „stiprus“)

D Dargailė (dargailė)

lietuvių: dar- (daryti) + gail- (gailas „stiprus“)

D Dargauda Dargaudas (dargauda dargaudas)

dar- (daryti) + gaud- (gaudyti)

D Darginta Dargintas (darginta dargintas)

lietuvių: dar- (daryti) + gint- (ginti) – „ginantis, -i“

D Dargintė (dargintė)

lietuvių: dar- (daryti) + gint- (ginti) – „ginantis, -i“

D Dargvilas (dargvilas)

lietuvių dar- (daryti) + vil- (vitis)

D Dargvilė (dargvilė)

lietuvių dar- (daryti) + vil- (vitis)

D Darija (darija)

graikų: „turtuolis, turtų valdytojas“Vardo variantai: Darėja, Darina

D Darijus (darijus)

graikų: „turtuolis, turtų valdytojas“Vardo variantai: Darėja, Darina

D Darius (darius)

1. graikų: „turtuolis, turtų valdytojas“, 2. lietuvių dar- (daryti), 3. transatlantinio lakūno pavardė

D Darmantas (darmantas)

lietuvių: dar- (daryti) + mant- (mantus „sumanus“)

D Darmantė (darmantė)

lietuvių: dar- (daryti) + mant- (mantus „sumanus“)

D Darvyda Darvydas (darvyda darvydas)

lietuvių: dar (daryti) + vyd- (iš-vydo)

D Daugailas (daugailas)

lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“

D Daugailė (daugailė)

lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“

D Dauganta Daugantas (dauganta daugantas)

lietuvių: dau- (daug) + gant- (ganyti, ginti) – „ganytojas“

D Daugardas (daugardas)

Daugardė – lietuvių: dau- (daug) + gard (girdėti, garsus) – „daugeliui žinomas, garsus“

D Daugauda Daugaudas (daugauda daugaudas)

Daugaudė – lietuvių: dau- (daug) + gaud- (gaudyti, gauti) – „daug gaunantis“

D Dauga Daugas (dauga daugas)

trumpinys iš Daugailas, Daubaras, Daugardas ir kt. lietuvių: „daug“ Vardo variantai: Daugė, Daugys

D Daugilas Daugilė (daugilas daugilė)

lietuvių: dau- (daug) + gil- (gildyti širdį)

D Dauginta Daugintas (dauginta daugintas)

lietuvių: dau- (daug) + gin- (gintas „užstotas, apsaugotas“)

D Daugirutis (daugirutis)

Daugirutė – iš Daugiras lietuvių: daug- (daug) + gir- (girti) – „daug giriamas, -a“

D Daugvilas Daugvilė (daugvilas daugvilė)

lietuvių: dau- (daug) + vil- (viltis) – „daug besiviliantis, -i“)

D Daugvyda Daugvydas (daugvyda daugvydas)

lietuvių: dau- (daug) + vyd- (iš-vydo) – „daug matęs, patyręs“

D Daugvydė (daugvydė)

lietuvių: dau- (daug) + vyd- (iš-vydo) – „daug matęs, patyręs“

D Daujota Daujotas (daujota daujotas)

lietuvių: dau- (daug) + jot- (joti) – „daug jojęs, nukeliavęs“

D Daumantas (daumantas)

lietuvių: dau- (daug) + mant- (mantus „sumanus“)

D Daumantė (daumantė)

lietuvių: dau- (daug) + mant- (mantus „sumanus“)

D Dausprungas (dausprungas)

lietuvių: dau- (daug) + sprung- (springti, sprunga „bėgti, sprukti“)

D Dautara (dautara)

Dautaras – lietuvių: dau- (daug) + tar- (tarti) – „daug kalbantis, kalbus“

D Dautartas (dautartas)

Dautartė –  lietuvių: dau- (daug) + tar- (tarti) – „daug kalbantis, kalbus“

D Deimantas Deimantė (deimantas deimantė)

1. lietuvių: dei- (deivis, deivė) + mant- (mantus „sumanus“); 2. anglų: deimantas „brangus akmuo“

D Deimena (deimena)

lietuvių: dei- (deivė) + -en-, iš upėvardžio Deimena (Rytprūsiuose)

D Deiminas Deimina (deiminas deimina)

Deiminė – lietuvių: dei- (deivė) + min- (minėti) – „dievų minima“

D Deiminta Deimintas Deimintė (deiminta deimintas deimintė)

lietuvių: dei- (deivė) + mint- (minti, minėti) – „dievų minima“

D Delfina (delfina)

bulgarų: „sesuo“

D Demetra Demetras (demetra demetras)

trumpinys iš Demetrijus, Demetrija „priklausantis, -i Demetrai“, Demetra – graikų derliaus ir žemdirbystės deivė

D Demetrijus Demetrija (demetrijus demetrija)

graikų: „priklausantis, -i Demetrai“, Demetra – graikų derliaus ir žemdirbystės deivė

D Deodatas (deodatas)

Deodata – lotynų: „dievo duotas“

D Diana (diana)

lotynų: diva „deivė“, romėnų deivė Diana (Diviana), mėnulio ir medžioklės deivė

D Digna (digna)

lotynų: digna „verta“

D Dingailas Dingailė (dingailas dingailė)

ding- (dingoti „manyti, rodytis“) + gail- (gailas „stiprus“)

D Dionizas (dionizas)

graikų: „dieviškasis iš Nysos“ (Nysa – vietovė), Dionizas – vyno, poezijos ir malonumų dievas

D Dionyzas (dionyzas)

graikų: „dieviškasis iš Nysos“ (Nysa – vietovė), Dionizas – vyno, poezijos ir malonumų dievas

D Dobilas (dobilas)

lietuvių dobilas

D Domantas Domantė (domantas domantė)

lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + mant- (mantus „sumanus“)

D Domas (domas)

trumpinys iš Dominykas lotynų: „gimęs, -usi viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“

D Doma Domė (doma domė)

trumpinys iš Domicelė lotynų: „tramdytoja“

D Domicelė (domicelė)

lotynų: „tramdytoja“

D Domicijonas (domicijonas)

iš Dominykas lotynų: „gimęs, -usi viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“

D Dominyka (dominyka)

lotynų: „gimęs, -usi viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“ Vardo variantai: Damina, Daminas; Dominika, Dominikas

D Dominykas (dominykas)

lotynų: „gimęs, -usi viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“ Vardo variantai: Damina, Daminas; Dominika, Dominikas

D Donardas (donardas)

Donarda – keltų: „dievo galybė“

D Donata (donata)

lotynų: „dovanota, -as“

D Donatas (donatas)

lotynų: „dovanota, -as“

D Donatilė (donatilė)

lotynų: donata „dovanota“ + -il- (mažybinė priesaga)

D Dovaidas (dovaidas)

lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vaid- (vaidentis „rodytis“) – „besirodantis, besivaidenantis“

D Dovaidė (dovaidė)

lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vaid- (vaidentis „rodytis“) – „besirodantis, besivaidenantis“

D Dovainas Dovainis (dovainas dovainis)

lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vain- (baltų vaina „priežastis, kaltė“)

D Dovainė (dovainė)

lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vain- (baltų vaina „priežastis, kaltė“)

D Dovaldas Dovaldė (dovaldas dovaldė)

lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vald- (valdyti)

D Dovė (dovė)

trumpinys iš Dovilė

D Dovilas (dovilas)

lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vil- (viltis) – „duodanti viltį“

D Dovilė (dovilė)

lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vil- (viltis) – „duodanti viltį“

D Doviltas (doviltas)

Doviltė – lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vilt- (viltis) – „duodantis viltį“

D Dovydas (dovydas)

hebrajų (senovės žydų) : „mylimas“Vardo variantai: Davidas

D Drąsutis (drąsutis)

Drąsutė – lietuvių: drąsus, drąsi

D Dravenis (dravenis)

Dravenė – lietuvių: drūtas „stiprus, tvirtas“ (kaip medis), plg. dravė „drevė“

D Dromantas (dromantas)

Dromantė – lietuvių: dro- (drovus) + mant- (mantus „sumanus“)

D Drovydas Drovydė (drovydas drovydė)

lietuvių: dro- (drovus) + vyd- (iš-vydo)

D Džiuga Džiugas (džiuga džiugas)

Džiugė – lietuvių: džiugus „linksmas“