Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys C

C Cecilija (cecilija)

Cecilijus – lotynų: caecus „aklas“

C Celestina Celestinas (celestina celestinas)

lotynų: caelestinus, caelestina „dangiška, dangiškas“

C Česlova Česlovas (Česlova Česlovas)

slavų: čest „garbė“ + slava „šlovė“

C Cezarė (cezarė)

trumpinys iš Cezarijus lotynų: „ilgaplaukė, ilgaplaukis“

C Cezarija (cezarija)

lotynų: „ilgaplaukė, ilgaplaukis“

C Cezarijus (cezarijus)

lotynų: „ilgaplaukė, ilgaplaukis“

C Cezaris (cezaris)

trumpinys iš Cezarijus lotynų: „ilgaplaukė, ilgaplaukis“

C Cilas Cilė (cilas cilė)

trumpinys iš Cecilijus, Cecilė lotynų: caecus „aklas“