Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys B

B Baltazaras (baltazaras)

babiloniečių, asirų: „tepadeda dievas Belas karaliui“, „tas, kurį saugo dievas“

B Baltramiejus (baltramiejus)

aramėjų: Bar-Talmaj „Tomajo sūnus“, aramėjiškas graikų Ptolomėjo vardas

B Baltras Baltrus (baltras baltrus)

iš Baltramiejus asirų: Bar-Talmaj „Tomajo sūnus“, aramėjiškas graikų Ptolomėjo vardas

B Balys (balys)

trumpinys iš Boleslovas slavų: bolje „daugiau“ + slava „šlovė“ – „dar šlovingesnis“

B Banguolė (banguolė)

Banguolis – lietuvių: „banga“ + -uolis

B Baniutė (baniutė)

iš Benedikta lotynų: benedicta „palaiminta“

B Barbora (barbora)

graikų: barbara „svetimšalė“Vardo variantai: Barbara

B Bargailas Bargailė (bargailas bargailė)

lietuvių: bar- (barti reikšme „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) + gai- (gailas „stiprus“) – „stiprus kovotojas, -a“

B Barmantas (barmantas)

Barmantė – lietuvių: bar- (barti reikšme „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) + mant- (mantus „sumanus“)

B Barnabas (barnabas)

aramėjų: bar „sūnus“ + nabha „pranašystė“

B Bartas (bartas)

prūsų genties pavadinimas

B Bartautas (bartautas)

lietuvių: bar- (barti reikšme „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) + taut- (tauta ) – „kovojantis, -i už tautą“

B Bartautė (bartautė)

lietuvių: bar- (barti reikšme „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) + taut- (tauta ) – „kovojantis, -i už tautą“

B Bartė (bartė)

prūsų genties pavadinimas

B Barvyda Barvydas (barvyda barvydas)

lietuvių: bart- (barti reikšme „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) + vyd- (iš-vydo)

B Barvydė (barvydė)

lietuvių: bart- (barti reikšme „kovoti“, plg. rusų „borotsia“) + vyd- (iš-vydo)

B Bazilė (bazilė)

graikų: „karališka, karališkas“

B Bazilijus (bazilijus)

graikų: „karališka, karališkas“

B Beata (beata)

lotynų: beatus „palaimingas“

B Beatas (beatas)

lotynų: beatus „palaimingas“

B Beatričė (beatričė)

italų iš lotynų: beatrix „laimę nešanti, -is“

B Bedas (bedas)

Beda – anglų: „karys, karė“

B Benas (benas)

hebrajų (senovės žydų): „sūnus“Vardo variantai: Benis

B Benedikta (benedikta)

lotynų: benedictus „palaiminta, -as“

B Benediktas (benediktas)

lotynų: benedictus „palaiminta, -as“

B Benigna (benigna)

lotynų: Benignus „malonus“

B Benignas (benignas)

lotynų: Benignus „malonus“

B Benitas Benita (benitas benita)

italų iš Benediktas, -a lotynų: „palaiminta, -as“Vardo variantai: Benetas, Beneta

B Benius Benė (benius benė)

hebrajų (senovės žydų): „sūnus“Vardo variantai: Benis

B Benjaminas (benjaminas)

hebrajų (senovės žydų): „mylimasis sūnus“

B Benvenutas (benvenutas)

italų „mielai laukiamas“

B Bernadas Bernadeta (bernadas bernadeta)

iš Benardas + -ette (mažybinė priesaga) senovės vokiečių: bern „lokys“ + hart „stiprus, tvirtas“

B Bernardas (bernardas)

Bernarda – senovės vokiečių: bern „lokys“ + hart „stiprus, tvirtas“

B Bernardina Bernardinas (bernardina bernardinas)

iš Benardas + -in- (mažybinė priesaga) senovės vokiečių: bern „lokys“ + hart „stiprus, tvirtas“

B Berta (berta)

senovės vokiečių: beraht „garsi, žymi“

B Bertolda Bertoldas (bertolda bertoldas)

senovės vokiečių: beraht „garsus, žymus“ + waltan „valdyti“

B Bilmantas (bilmantas)

Bilmantė – lietuvių: bil- (pra-bilti, bilus „šnekus“) + mant- (mantus „sumanus“)

B Birutė (birutė)

Birutis – lietuvių: birti + -ut-

B Bitė (bitė)

lietuvių: bitė – darbštumo simbolis

B Blažiejus (blažiejus)

graikų: „lepus, nerangus“

B Blažys (blažys)

trumpinys iš Blažiejus graikų: „lepus, nerangus“

B Bogumilas (bogumilas)

sen. rusų: „dievui geras“

B Boleslova Boleslovas (boleslova boleslovas)

slavų: bolje „daugiau“ + slava „šlovė“ – „dar šlovingesnė, -is“

B Bonaventūra Bonaventūras (bonaventūra bonaventūras)

lotynų: „gėrybes žadanti, -is“

B Bonifacas (bonifacas)

Bonifacija, Bonifacijus – lotynų: „gera lemiantis, -i“

B Brigita (brigita)

keltų: „dorovės jėga“, airių mitologijos deivės vardas Brighid

B Bronislova (bronislova)

slavų: braniti „ginti, saugoti“ + slava „šlovė“ – „šlovę ginantis“Vardo variantai: Bronislavas, Bronislava

B Bronislovas (bronislovas)

slavų: braniti „ginti, saugoti“ + slava „šlovė“ – „šlovę ginantis“Vardo variantai: Bronislavas, Bronislava

B Brunona Brunonas (brunona brunonas)

senovės vokiečių: „rudasis lokys“

B Budvilas Budvilė (budvilas budvilė)

lietuvių: bud- (budinti) + vil- (viltis)

B Budvyda Budvydas (budvyda budvydas)

lietuvių: bud- (budinti) + vyd- (iš-vydo)

B Bugailas Butgailė (bugailas butgailė)

lietuvių: bu- (būti arga buginti „bauginti) + gail- (senovės lietuvių gailas „stiprus“) – „esantis stiprus“, „gąsdinantis savo stiprybe“

B Burvilas Burvilė (burvilas burvilė)

lietuvių: bur- (burti „kerėti, žavėti“) + vil- (viltis)

B Butautas (butautas)

lietuvių: bu- (būti) + taut- (tauta) – „būti su tauta“

B Butautė (butautė)

lietuvių: bu- (būti) + taut- (tauta) – „būti su tauta“

B Butgina Butginas (butgina butginas)

lietuvių: bu- (būti) + gin- (ginti)

B Butigeidas (butigeidas)

Butigeidė, Butigeidis – lietuvių: bu- (būti) + geid- (geidė)Vardo variantai: Butgeidas, Butgeidė, Butgeidis

B Butrimas (butrimas)

Butrimė – lietuvių: bu- (būti) + rim- (rimti)

B Butvilas Butvilė (butvilas butvilė)

lietuvių: but- (butas, būti) + vil- (viltis) – „esanti, gyva viltis“

B Butvyda Butvydas (butvyda butvydas)

lietuvių: bu- (būti) + vyd (iš-vydo)

B Butvydė (butvydė)

lietuvių: bu- (būti) + vyd (iš-vydo)

B Bylotas (bylotas)

Bylotė – lietuvių: byloti „kalbėti, tarti“ + -ot- – „kalbantysis“

B Bytautas Bytautė (bytautas bytautė)

lietuvių: by- (bijoti) + taut- (tauta)