Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys A

A Abdonas (abdonas)

hebrajų (senovės žydų) „tarnas“

A Achilas (achilas)

graikų: „belūpis“

A Ada (ada)

trumpinys iš Adomas – hebrajų (senovės žydų) „žmogus“

A Adalbertas (adalbertas)

Adalberta – senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + beraht „spindintis, žymus“

A Adas (adas)

trumpinys iš Adomas – hebrajų (senovės žydų) „žmogus“

A Adauktas (adauktas)

lotynų: adauctus: „padidintas, padaugintas“

A Adelė (adelė)

senovės vokiečių: „kilmingas“

A Adelina (adelina)

senovės vokiečių: „kilmingas“ + mažybinė priesaga -in

A Adolfa Adolfas (adolfa adolfas)

senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + wolf „vilkas“

A Adomas (adomas)

hebrajų (senovės žydų): „žmogus“

A Agatonas (agatonas)

graikų: agathon „gėris, gerumas“

A Agna (agna)

lietuvių: agni „judri, guvi“

A Agnė (agnė)

graikų: „tyra, skaisti“Vardo variantai: Agnesė, Agnesa

A Agnetė Agnietė (agnetė agnietė)

graikų: „tyra, skaisti“Vardo variantai: Agnesė, Agnesa

A Agota (agota)

graikų: „gera, kilni“

A Agrikola (agrikola)

lotynų: „žemdirbys“

A Agripina (agripina)

lotynų: „gimusi kojomis į priekį“

A Aina (aina)

1. latvių: „peizažas“; 2. švedų: „džiaugsmas“

A Aistė (aistė)

iš baltų genties pavadinimo „aistis, aisčiai“

A Aistis (aistis)

iš baltų genties pavadinimo „aistis, aisčiai“

A Aivaras (aivaras)

skandinavų: „šaudantis iš lanko“

A Akvilas (akvilas)

lotynų: „erelis“

A Akvilė (akvilė)

lotynų: „erelis“

A Akvilina (akvilina)

lotynų: „ereliška, ereliškas“

A Akvilinas (akvilinas)

lotynų: „ereliška, ereliškas“

A Alanta (alanta)

lietuvių iš upėvardžio Alanta (Molėtai); sen. lietuvių alėti – linksmai tekėti, bėgti

A Alberta (alberta)

senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + beraht „spindintis, žymus“

A Albertas (albertas)

senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + beraht „spindintis, žymus“

A Albina (albina)

lotynų: „balta, -as; skaisti, -us“

A Albinas (albinas)

lotynų: „balta, -as; skaisti, -us“

A Alda Aldas (alda aldas)

trumpinys iš Aldona, Aldonas – baltarusių: Aldonia iš graikų eudokia „palankumas, maloningumas“

A Aldona (aldona)

Aldonas – baltarusių: Aldonia iš graikų eudokia „palankumas, maloningumas“Vardo variantai: Aldutė

A Aleksandra Aleksandras (aleksandra aleksandras)

graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas

A Aleksas (aleksas)

Aleksė – trumpinys iš Aleksandra, Aleksandras – graikų alekso „saugoti, ginti“ – „gynėjas“

A Alfonsa Alfonsas (alfonsa alfonsas)

senovės vokiečių: adal „kilmingas, kilnus“ + funs „karštas, ūmus“

A Alfreda (alfreda)

senovės germanų: alf „elfas“ (mitinė būtybė) + rad „patarimas“

A Alfredas (alfredas)

senovės germanų: alf „elfas“ (mitinė būtybė) + rad „patarimas“

A Algauda Algaudas (algauda algaudas)

lietuvių: al- (aliai vienas) + gaud (gaudyti) – „visus gaudantis, -i“

A Algaudė (algaudė)

lietuvių: al- (aliai vienas) + gaud (gaudyti) – „visus gaudantis, -i“

A Algė (algė)

trumpiniai iš Algimantas, Algimantė arba Algirdas, Algirdė arba Algvilas, Algvilė

A Algedas (algedas)

lietuvių: al- (aliai vienas) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „visų gedimas, pasiilgstamas, -a“

A Algedė (algedė)

lietuvių: al- (aliai vienas) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „visų gedimas, pasiilgstamas, -a“

A Algimantas (algimantas)

Algimantė – lietuvių: alg- (alga „atlyginimas, atpildas“) + mant- (mantus „sumanus“, manta „turtas“)

A Algina (algina)

Alginas, Alginė – lietuvių: al- (alei vienas „kiekvienas“) + gin- (ginti) – „visus ginantis“

A Algintas Alginta Algintė (algintas alginta algintė)

lietuvių: al- (aliai vienas) + gin- (ginti) – „visus ginantis, -i“

A Algirda Algirdas (algirda algirdas)

lietuvių: al- (aliai vienas) + gird- (girdėti, girdas „žinia, gandas“) – „visa girdintis, -i“

A Algirdė (algirdė)

lietuvių: al- (aliai vienas) + gird- (girdėti, girdas „žinia, gandas“) – „visa girdintis, -i“

A Algis (algis)

trumpiniai iš Algimantas, Algimantė arba Algirdas, Algirdė arba Algvilas, Algvilė

A Algmina (algmina)

Algminas – lietuvių: al- (aliai vienas) + min- (minėti) – „visų minimas, -a“

A Alicija (alicija)

prancūzų trumpinys iš Aleksandra arba Elizabeth (Elžbieta)

A Alina (alina)

arabų: „puikioji“

A Aliodija (aliodija)

prancūzų: „vieversėlis“

A Alkis (alkis)

lietuvių: alkas „šventa giraitė, aukų kalnas, aukojimo vieta“

A Alkmena Alkmenas (alkmena alkmenas)

sulietuvintas prūsų: alk- (alkas „šventa giraitė, aukojimo vieta“) + men (minėti)

A Alma (alma)

Almas – lotynų: „maitinanti, -is; palaimą teikianti, -is“Vardo variantai: Almutis

A Almanta Almantas (almanta almantas)

lietuvių: al- (aliai vienas) + mant- (mantus „sumanus“, manta „turtas“) – „visa išmananti, -is“

A Almantė (almantė)

lietuvių: al- (aliai vienas) + mant- (mantus „sumanus“, manta „turtas“) – „visa išmananti, -is“

A Almeda (almeda)

Almedas – lietuvių: al- (alei vienas „kiekvienas) + med- (medė „giria“) – „visus žinantis girioje, girininkas“

A Almina (almina)

Alminė, Alminas – lietuvių: al- (aliai vienas) + min- (minėti) – „visų minima, -as“

A Aloyza Aloyzas (aloyza aloyzas)

germanų: „visa išmanantis“

A Aluona (aluona)

lietuvių iš upėvardžio Aluona (Josvainiai)

A Alvilas Alvilė (alvilas alvilė)

ietuvių: al- (alei vienas „kiekvienas“) + vil- (viltis) – „visų viltis“

A Alvita (alvita)

Alvitas – lotynų: vitalus „gyvas, gyvybingas, linksmas“

A Alvyda (alvyda)

lietuvių: al- (aliai vienas) + vyd (prūsiškai widdai „matė“, lietuviškai išvydo) – „visa matantis“

A Alvydas (alvydas)

lietuvių: al- (aliai vienas) + vyd (prūsiškai widdai „matė“, lietuviškai išvydo) – „visa matantis“

A Alvydė (alvydė)

lietuvių: al- (aliai vienas) + vyd (prūsiškai widdai „matė“, lietuviškai išvydo) – „visa matantis“

A Amalija (amalija)

Amelija – senovės vokiečių: „kova“

A Ambraziejus (ambraziejus)

graikų: „nemirtingas“

A Anakletas (anakletas)

graikų: „pašauktas“

A Anastazas (anastazas)

graikų: „prisikėlęs, prisikėlusi“

A Anastazija (anastazija)

graikų: „prisikėlęs, prisikėlusi“

A Anastazijus (anastazijus)

graikų: „prisikėlęs, prisikėlusi“

A Anatolijus (anatolijus)

Anatolija – graikų: „laimingas, -a; džiaugsmingas, -a“

A Ana Anna (ana anna)

Ania – rusiškas vardas iš hebrajų (sen. žydų): „dievo malonė“ arba „maloni“Vardo variantai: Anita, Aneta, Anikė

A Andrėja Andriejus (andrėja andriejus)

Andrejus – graikų: „vyriška, -as; drąsi, -us“Vardo variantai: Andreta

A Andrė Andrius (andrė andrius)

graikų trumpinys iš Andrėja, Andriejus

A Anelė (anelė)

graikų: „pranešėja, -as“ (iš Angelė, Angelius)

A Anelius Anielė Anielius (anelius anielė anielius)

graikų: „pranešėja, -as“ (iš Angelė, Angelius)

A Angelas (angelas)

Angelius – graikų: „pranešėja, -as“Vardo variantai: Angelina, Angelija

A Angelė (angelė)

Angelius – graikų: „pranešėja, -as“Vardo variantai: Angelina, Angelija

A Aniceta Anicetas (aniceta anicetas)

graikų: „nenugalima, -as“

A Antanas (antanas)

graikų: antius „laimingas, džiaugsmingas“ Vardo variantai: Antonas, Antonijus

A Antanė (antanė)

graikų: antius „laimingas, džiaugsmingas“ Vardo variantai: Antonas, Antonijus

A Antanina (antanina)

graikų: antius „laimingas, džiaugsmingas, -a“

A Antonina Antoninas (antonina antoninas)

graikų: antius „laimingas, džiaugsmingas, -a“

A Anupras (anupras)

egiptiečių: „šventasis jautis“

A Anys (anys)

trumpinys iš Anakletas arba Anastazas

A Anzelmas (anzelmas)

Anzelma – senovės vokiečių: ans „dievas“ + helm „šalmas“ – „dievo šalmas“Vardo variantai: Anzelmutė

A Apolinaras (apolinaras)

Apolinarija – lotynų: „apoloniškas, -a“ (Apolonas – romėnų ir graikų saulės dievas, menų globėjas)

A Apolonija (apolonija)

lotynų: „priklausantis Apolonui“ (Apolonas – romėnų ir graikų saulės dievas, menų globėjas)Vardo variantai: Apolonijas

A Apolonijus (apolonijus)

lotynų: „priklausantis Apolonui“ (Apolonas – romėnų ir graikų saulės dievas, menų globėjas)Vardo variantai: Apolonijas

A Arbutas (arbutas)

lietuvių ir prūsų: ar- (ar „taip pat, irgi“) + but- (būti) – „esantis, egzistuojantis“.

A Argauda Argaudė Argaudas (argauda argaudė argaudas)

lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + gaud- (gaudyti) – „gaudančioji, -ysis“

A Arginta Argintė Argintas (arginta argintė argintas)

lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + gin- (ginti) – „gynėja, -as“

A Arimantas (arimantas)

lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + mant- (mantus „sumanus“) – „irgi protingas, -a“

A Arimantė (arimantė)

lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + mant- (mantus „sumanus“) – „irgi protingas, -a“

A Arkadijus (arkadijus)

graikų: „arkadietis, Arkadijos gyventojas“

A Armantas (armantas)

Armantė – lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + mant- (mantus „sumanus“) – „irgi protingas, -a“

A Arminas (arminas)

lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + min- (minėti) – „irgi minimas, -a“

A Arminė (arminė)

lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + min- (minėti) – „irgi minimas, -a“

A Arnoldas (arnoldas)

senovės vokiečių: arn- „erelis“ + waltan „valdyti“

A Arnulfas (arnulfas)

Arnulpas – senovės vokiečių: arn- „erelis“ + wulf „vilkas“

A Artūras (artūras)

keltų: „tvirtas lokys, stiprus kaip lokys“

A Arūnas (arūnas)

lietuvių: aras „erelis“ + -ūnas

A Arūnė (arūnė)

lietuvių: aras „erelis“ + -ūnas

A Arvaidas (arvaidas)

sulietuvintas prūsų: ar- (ar „taip pat, irgi“) + vaid- (vaidytis, vaidentis „rodytis“)

A Arvaida Arvaidė (arvaida arvaidė)

sulietuvintas prūsų: ar- (ar „taip pat, irgi“) + vaid- (vaidytis, vaidentis „rodytis“)

A Arvilas (arvilas)

lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + vil- (viltis)

A Arvila Arvilė (arvila arvilė)

lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + vil- (viltis)

A Arvyda Arvydas (arvyda arvydas)

lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + vyd (prūsiškai widdai „matė“, lietuviškai išvydo)

A Arvystas (arvystas)

Arvystė – lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + vyst- (iš-vysti, iš-vysta)

A Ašmantas (ašmantas)

Ašmantė – lietuvių: aš- (až, ažu „užu“) + mant- (mantus „sumanus“) – „už sumanumo, proto ribų“

A Asta (asta)

iš Anastazija graikų: „prisikėlęs, prisikėlusi“

A Asterija (asterija)

Asterijus –  graikų „žvaigždiška, žvaigždiškas“

A Astijus (astijus)

graikų: „miestas“

A Astra (astra)

trumpinys iš Astrida skandinavų: ans „dievas“ + rida „joti“ – „dievo jojimas“

A Atanazas (atanazas)

graikų: „nemirtingumas“

A Audangas (audangas)

Audangė – prūsų: au (prūsiškai „be, nuo, šalin“) + dang- (dang-intis „greitai bėgti“) – „greitai šalin bėgantis, -i“

A Audinga (audinga)

Audingas, Audingė – sulietuvintas prūsų: au (prūsiškai „be, nuo, šalin“) + ding- (dingoti „nujausti, numanyti“) – „nujaučiantis, -i“

A Audra Audrė (audra audrė)

lietuvių: „audra“

A Audrius (audrius)

lietuvių: „audra“

A Audronė (audronė)

Audronius, Audronis –  lietuvių: „audra“ + priesagosVardo variantai: Audrona, Audronija

A Augantas (augantas)

Augantė – lietuvių: augus, -i „augalotas, -a; aukštas, -a“

A Augmina (augmina)

Augminas – lietuvių: aug- (augti) + min- (minėti) – „augantis ir minimas“

A Augūna (augūna)

Augūnas, Augūnė – lietuvių: augus „augalotas, didelis“

A Augusta Augustas Augustė (augusta augustas augustė)

lotynų: „didžiai garbingas, didingas“

A Augustina (augustina)

lotynų: „didžiai garbingas, didingas“ + -in-

A Augustinas (augustinas)

lotynų: „didžiai garbingas, didingas“ + -in-

A Auksė (auksė)

Auksys – lietuvių: „auksinė, auksinis“

A Aurėja (aurėja)

lotynų: aurea „auksinė“

A Aurelija (aurelija)

lotynų: „auksinė, auksinis“Vardo variantai: Aurita, Aurela

A Aurelijus (aurelijus)

lotynų: „auksinė, auksinis“Vardo variantai: Aurita, Aurela

A Aurimas (aurimas)

lietuvių: au (prūsiškai „be, nuo, šalin“) + rim- (rimti, rimo)

A Aurimė (aurimė)

lietuvių: au (prūsiškai „be, nuo, šalin“) + rim- (rimti, rimo)

A Aurora (aurora)

sen. graikų deivės Aurora vardas; „ryto aušra“

A Aušra (aušra)

lietuvių: aušra „tyra, -as kaip aušra“

A Aušrė Aušrys Aušrius (aušrė aušrys aušrius)

lietuvių: aušra „tyra, -as kaip aušra“

A Aušrinė (aušrinė)

lietuvių: „aušra“ + -inė, mitologinės lietuvių pagonių grožio dievaitės vardas

A Austėja (austėja)

lietuvių: aust- (austi, austas) + -ėja „audėja“ . Šiuo vardu buvo vadinama ir senovės lietuvių tikėjimo deivė - bičių globėja. Vardo variantai: Austinėja

A Austra (austra)

lietuvių: austi – „audėja“

A Ąžuolas (Ąžuolas)

Ąžuolė, Ąžuolis – lietuvių: ąžuolas „stiprus, stipri kaip ąžuolas“