Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-09-23) Galintas, Galintė, Lina, Linas, Linė, Teklė

Rytojaus vardadieniai

(2018-09-24) Gedvinas, Gedvinė, Gerardas

Dienos vardadieniai

(2018-09-14) Eisvina, Eisvinas, Krescencija, Krescencijus, Sanija, Sanita, Santa

  • Eisvina - lietuvių: eis- (eislus „greitai einantis“) + vin- (baltų vaina „kaltė, priežastis“)
  • Eisvinas - lietuvių: eis- (eislus „greitai einantis“) + vin- (baltų vaina „kaltė, priežastis“)
  • Krescencija - lotynų: „augantis, -i“
  • Krescencijus - lotynų: „augantis, -i“
  • Sanija - Sanijus – lotynų: sano „gydau“ – „gydantis, -i“
  • Sanita - Sanitas – lotynų: sano „gydau“ – „gydantis“
  • Santa - lotynų: sancta „šventa“

« 2018-09-13 vardadienis | 2018-09-15 vardadienis »