Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-17) Gytė, Gytis, Ignacas, Ignotas, Kintautas, Margarita, Marijonas

Dienos vardadieniai

(2018-06-20) Florentina, Nandas, Silverija Silverijus, Žadvainas, Žintautas, Žintautė

  • Florentina - Florentinas – lotynų florens „žydinti, -is“
  • Nandas - ispaniškas trumpinys iš italų Ferdinando, o šis kilęs iš sen. vakarų vokiečių Ferdinandas: fridu „taika“ + nand „drąsa; drasus“.
  • Silverija Silverijus - lotynų: silva „giria, miškas“
  • Žadvainas - Žadvainė – lietuvių: žad- (žadėti „ketinti, rengtis, skirti“) + vain- (vaina „priežastis, kaltė“)
  • Žintautas - lietuvių: žin-(žinoti) + taut-(tauta)
  • Žintautė - lietuvių: žin-(žinoti) + taut-(tauta)

« 2018-06-19 vardadienis | 2018-06-21 vardadienis »