Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-08-19) Argauda Argaudė Argaudas, Balys, Boleslova Boleslovas, Emilijus Emilija

Rytojaus vardadieniai

(2018-08-20) Bernardas, Neringa, Tolvina, Tolvinas

Dienos vardadieniai

(2018-06-14) Almina, Digna, Labvardas, Rufina, Rufinas, Valerija, Valerijus

  • Almina - Alminė, Alminas – lietuvių: al- (aliai vienas) + min- (minėti) – „visų minima, -as“
  • Digna - lotynų: digna „verta“
  • Labvardas - lietuvių: lab- (labas „geras“) + vard- (vardas)
  • Rufina - lotynų: rufus + -in- „rudaplaukis“
  • Rufinas - lotynų: rufus + -in- „rudaplaukis“
  • Valerija - lotynų: valeo „būti sveikam“
  • Valerijus - lotynų: valeo „būti sveikam“

« 2018-06-13 vardadienis | 2018-06-15 vardadienis »