Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Dienos vardadieniai

(2018-01-19) Gedvilas Gedvilė, Kanutas, Marijus, Marius, Morta, Raivedys

  • Gedvilas Gedvilė - lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vil- (viltis)
  • Kanutas - skandinavų: „kilmingasis, kinusis“
  • Marijus - lotynų: mare „jūra“
  • Marius - 1. lietuvių: vedinys iš marios „tas, kuris iš marių“; 2. lotynų mare „jūra“
  • Morta - Marta variantas aramėjų: martha „valdovė, viešpatė“
  • Raivedys - lietuvių: „raitelių vedlys“

« 2018-01-18 vardadienis | 2018-01-20 vardadienis »