Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2017-12-19) Rimantas, Rimantė, Rufas, Urbonas

Rytojaus vardadieniai

(2017-12-20) Daugardas, Dominyka, Dominykas, Gražvilas, Gražvilė, Teofilas Teofilė, Teofilis

Dienos vardadieniai

(2017-12-13) Eivilta Eiviltas, Eiviltė, Kastautas, Kastytis, Liucija, Liucijus, Odilija, Otilija

  • Eivilta Eiviltas - lietuvių: ei- (eiti) + vilt- (viltis) – „einantis su viltimi“
  • Eiviltė - lietuvių: ei- (eiti) + vilt- (viltis) – „einantis su viltimi“
  • Kastautas - Kastautė – lietuvių: kas (įvardis kas) + taut- (tauta) „kas ta tauta“
  • Kastytis - Kastytė – trumpinys iš Kastautas lietuvių: kas (įvardis kas) + taut- (tauta) „kas ta tauta“; Maironio baladės „Jūratė ir Kastytis“ veikėjasVardo variantai: Kastis
  • Liucija - lotynų: „šviesa“
  • Liucijus - lotynų: „šviesa“
  • Odilija - germanų iš sen. saksų „turtas“ Vardo variantai: Odilė
  • Otilija - sen. vokiečių: othal „tėvynė“

« 2017-12-12 vardadienis | 2017-12-14 vardadienis »