Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-07-16) Danguolė, Fausta, Faustas, Marija, Vaigaudas

Rytojaus vardadieniai

(2018-07-17) Aleksas, Darius, Girėnas, Magdalena, Vaiga

Dienos vardadieniai

(2017-12-08) Gedmintas Gedmintė, Guntilda, Vaidgina Vaidginas, Zenonas

  • Gedmintas Gedmintė - lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + mint- (minti, mintis) – „tas, kurio ilgimasi mintyse, kuris minimas“
  • Guntilda - sen. vokiečių: gund „kova“ + hiltja „kova“
  • Vaidgina Vaidginas - lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + gin- (ginti „užstoti, saugoti“)
  • Zenonas - Zenona – graikų: „priklausantis Dzeusui“Vardo variantai: Zenina, Zenuna

« 2017-12-07 vardadienis | 2017-12-09 vardadienis »