Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris

Šiandienos vardadieniai

(2018-08-20) Bernardas, Neringa, Tolvina, Tolvinas

 • Bernardas - Bernarda – senovės vokiečių: bern „lokys“ + hart „stiprus, tvirtas“
 • Neringa - iš lietuvių padavimo apie Neringą ir Naglį
 • Tolvina - lietuvių: tol- (toli) + vin- (vin-/vain- vaina „kaltė, priežastis“)
 • Tolvinas - lietuvių: tol- (toli) + vin- (vin-/vain- vaina „kaltė, priežastis“)

Rytojaus vardadieniai

(2018-08-21) Joana, Linda, Medeina Medeinė, Pijus

 • Joana - hebrajų (sen. žydų) : „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“Vardo variantai: Joanita, Jonita
 • Linda - lotynų: „gražuolė“
 • Medeina Medeinė - sen. lietuvių: medė „giria, miškas, medžioklė“
 • Pijus - lotynų pius „pamaldus“

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2018-08-19) Argauda Argaudė Argaudas, Balys, Boleslova Boleslovas, Emilijus Emilija

 • Argauda Argaudė Argaudas - lietuvių: ar- (ar „taip pat, irgi“) + gaud- (gaudyti) – „gaudančioji, -ysis“
 • Balys - trumpinys iš Boleslovas slavų: bolje „daugiau“ + slava „šlovė“ – „dar šlovingesnis“
 • Boleslova Boleslovas - slavų: bolje „daugiau“ + slava „šlovė“ – „dar šlovingesnė, -is“
 • Emilijus Emilija - lotynų: „veržlus, nepralenkiamas“

Kitos savaitės vardadieniai

(2018-08-26) Aleksandra Aleksandras, Algintas Alginta Algintė, Gaila Gailė, Gailius, Kazimiera, Kazimieras, Zefyrinas Zefirinas

(2018-08-27) Aušrinė, Cezarija, Cezarijus, Monika

(2018-08-28) Steigvilas Steigvilė

(2018-08-29) Adolfa Adolfas, Beatričė, Gaudvyda Gaudvydė, Gaudvydas, Sabina

(2018-08-30) Adauktas, Adelė, Augūna, Feliksas, Gaudencija, Joris, Kintenė Kintenis, Laimis

(2018-08-31) Izabelė, Raimonda, Raimondas, Raimunda, Raimundas, Vilmantas, Vilmantė

(2018-09-01) Burvilas Burvilė, Egidijus, Verena