Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris

Šiandienos vardadieniai

(2018-04-19) Laisvūnas, Laisvūnė, Leonas, Leontina, Simonas

 • Laisvūnas - lietuvių: „laisvas, laisva“
 • Laisvūnė - lietuvių: „laisvas, laisva“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Leontina - Leontas – graikų: leon „liūtas“ – „stiprus, galingas kaip liūtas“
 • Simonas - Simona, Simonė – hebrajų (sen. žydų): šimon „išklausymas“; dievas išklausė duodamas Lėjai sūnųVardo variantai: Simanas, Simeonas, Saimonas, Saimontas

Rytojaus vardadieniai

(2018-04-20) Eisvydas Eisvydė, Gostautas, Marcijona, Marcijonas

 • Eisvydas Eisvydė - lietuvių: eis- (eislus „greitai einantis“) + vyd- (iš-vydo)
 • Gostautas - Gostautė – lietuvių: gos- (gostis „atsipeikėti“) + taut- (tauta) – „pažadinantis tautą“
 • Marcijona - iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas
 • Marcijonas - iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2018-04-18) Eitvilas, Girmantas, Girmantė

 • Eitvilas - Eitvilė – lietuvių: ei- (eiti) + vil- (viltis)
 • Girmantas - lietuvių: gir- (giria „miškas“) + mant- (mantus „sumanus“)
 • Girmantė - lietuvių: gir- (giria „miškas“) + mant- (mantus „sumanus“)

Kitos savaitės vardadieniai

(2018-04-25) Morkus, Tolmantas, Žadmantas Žadmantė

(2018-04-26) Dargailas, Dargailė, Gailenis, Klaudija, Klaudijus, Vilūnė

(2018-04-27) Edilija, Zita, Žydrė

(2018-04-28) Prudencija, Prudencijus, Rimgailas Rimgailė, Vitalė Vitalius, Vitalis

(2018-04-29) Augustina, Augustinas, Indrė, Katarina Kotryna, Rita, Tarmantas

(2018-04-30) Marijonas, Pijus, Sofija, Venta, Virbutas

(2018-05-01) Juozapas, Vydmantas, Vydmantė, Zigmantas, Zigmas, Žilvinas