Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“

Šiandienos vardadieniai

(2017-11-24) Gerardas, Mantvina Mantvinas, Žybartas Žybartė

 • Gerardas - angliškas vardas iš sen. vokiečių: „stiprus, drąsus“
 • Mantvina Mantvinas - Mantvinė – lietuvių: mant- (mantus „sumanus“) + vin- (vin/vain vaina „priežastis“ ) – „svarbi priežastis“
 • Žybartas Žybartė - lietuvių: žy- (žygiuoti) + bart- (barti „kovoti“, plg. rusų borotsia)

Rytojaus vardadieniai

(2017-11-25) Germilas Germilė, Katarina Kotryna, Santautas

 • Germilas Germilė - lietuvių: ger- (geras) + mil- (pa-milti)
 • Katarina Kotryna - graikų: „tyra, švari“Vardo variantai: Katerina, Katrina
 • Santautas - Santautė – lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + taut- (tauta)

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2017-11-23) Adelė, Doviltas, Felicita, Klemensa Klemensas, Kolumbanas, Liubartas, Liubartė, Orestas

 • Adelė - senovės vokiečių: „kilmingas“
 • Doviltas - Doviltė – lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vilt- (viltis) – „duodantis viltį“
 • Felicita - lotynų felecitas „laimė“
 • Klemensa Klemensas - lotynų: clemens „švelnus, malonus“Vardo variantai: Klemansa, Klemansas
 • Kolumbanas - lotynų: columbus „balandis“ – „panašus į balandį“
 • Liubartas - lietuvių: liu- (liautis) + bart- (barti reikšme „kovoti“) – „besiliaunantis kovoti, taikus“
 • Liubartė - lietuvių: liu- (liautis) + bart- (barti reikšme „kovoti“) – „besiliaunantis kovoti, taikus“
 • Orestas - Oresta – graikų: „kalnietis, kalnius“

Kitos savaitės vardadieniai

(2017-11-30) Andrė Andrius, Andrėja Andriejus, Dovainas Dovainis, Dovainė, Saugarda Saugardas

(2017-12-01) Aleksandra Aleksandras, Algmina, Butigeidas, Eligas Eligijus, Natalija

(2017-12-02) Milmantas Milmantė, Paulina, Svirgailas

(2017-12-03) Audinga, Gailintas, Ksavera, Ksaveras, Pranciška, Pranciškus

(2017-12-04) Barbora, Liugailė, Osmundas, Vainota Vainotas

(2017-12-05) Eimintas, Geisvilas, Geisvilė, Gratas

(2017-12-06) Bilmantas, Mikalojus, Norvyda Norvydas, Norvydė