Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris

Šiandienos vardadieniai

(2018-06-19) Deodatas, Ramunė, Romas, Romualda Romualdas

 • Deodatas - Deodata – lotynų: „dievo duotas“
 • Ramunė - lietuvių ramunė „gėlė“
 • Romas - trumpinys iš Romanas ar Romualdas
 • Romualda Romualdas - sen. vokiečių: hruom „garbė“ + waltan „valdyti“

Rytojaus vardadieniai

(2018-06-20) Florentina, Nandas, Silverija Silverijus, Žadvainas, Žintautas, Žintautė

 • Florentina - Florentinas – lotynų florens „žydinti, -is“
 • Nandas - ispaniškas trumpinys iš italų Ferdinando, o šis kilęs iš sen. vakarų vokiečių Ferdinandas: fridu „taika“ + nand „drąsa; drasus“.
 • Silverija Silverijus - lotynų: silva „giria, miškas“
 • Žadvainas - Žadvainė – lietuvių: žad- (žadėti „ketinti, rengtis, skirti“) + vain- (vaina „priežastis, kaltė“)
 • Žintautas - lietuvių: žin-(žinoti) + taut-(tauta)
 • Žintautė - lietuvių: žin-(žinoti) + taut-(tauta)

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2018-06-18) Arnulfas, Ginbutas, Marcelina, Marcelinas, Marina, Morkus, Vaiva

 • Arnulfas - Arnulpas – senovės vokiečių: arn- „erelis“ + wulf „vilkas“
 • Ginbutas - Ginbutė – lietuvių: gin- (ginti) + but- (butas „gyvenamoji vieta“) – „ginantis būstą“
 • Marcelina - iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas
 • Marcelinas - iš Marcus lotynų: Marsas, karo dievas
 • Marina - lotynų: marina „jūrų, jūrinė“
 • Morkus - iš lotynų Mars, Marsas – romėnų karo dievas
 • Vaiva - lietuvių: „vaivorykštė“; sen. lietuvių deivė Laimos pavidalas (Laimos juosta – vaivorykštė)

Kitos savaitės vardadieniai

(2018-06-25) Baniutė, Geistautas, Geistautė, Geisvyda, Geisvydas, Vilhelmas, Vilius

(2018-06-26) Jaunius, Paulius, Povilas, Viltautas, Viltautė, Virgilija Virgilijus

(2018-06-27) Ema, Gediminas, Kirilas, Norgailas, Norgailė, Vladas

(2018-06-28) Gaudrė, Irenėjas Irenėjus, Tulgedas

(2018-06-29) Benitas Benita, Gedrimas Gedrimė, Mantgirda Mantgirdas Mantigirda Mantigirdas, Paulius, Povilas

(2018-06-30) Emilijus Emilija, Liucina, Novilas Novilė, Otas, Otonas

(2018-07-01) Julija, Julijus, Julius, Liepa, Tautrimas