Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris

Šiandienos vardadieniai

(2018-02-23) Butvilas Butvilė, Roma, Severina Severinas

 • Butvilas Butvilė - lietuvių: but- (butas, būti) + vil- (viltis) – „esanti, gyva viltis“
 • Roma - trumpinys iš Romana ar Romualda
 • Severina Severinas - lotynų: severus „rimtas, griežtas“

Rytojaus vardadieniai

(2018-02-24) Demetrijus Demetrija, Gedmantas, Goda, Matas, Motiejus

 • Demetrijus Demetrija - graikų: „priklausantis, -i Demetrai“, Demetra – graikų derliaus ir žemdirbystės deivė
 • Gedmantas - Gedmantė – lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + mant- (mantus „sumanus“)
 • Goda - lietuvių: go- (godyti „nujausti, nutuokti“) – „turinti nuojautą, nutuokianti“
 • Matas - hebrajų (sen. žydų): „Dievo dovana“
 • Motiejus - hebrajų (sen. žydų): „dievo dovana“

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2018-02-22) Darvyda Darvydas, Elvinas, Gintauta Gintautas, Gintautė, Margarita

 • Darvyda Darvydas - lietuvių: dar (daryti) + vyd- (iš-vydo)
 • Elvinas - Elvina – senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + wini „draugas“
 • Gintauta Gintautas - lietuvių: gin- (ginti) + taut- (tauta) – „ginantis (-i) tautą“
 • Gintautė - lietuvių: gin- (ginti) + taut- (tauta) – „ginantis (-i) tautą“
 • Margarita - graikų: margarites „perlas“Vardo variantai: Margo

Kitos savaitės vardadieniai

(2018-03-01) Albina, Albinas, Antanas, Antanė, Rusnė, Tulgaudas

(2018-03-02) Dautara, Eitautas, Elena, Marcelina, Marcelinas, Simplicijus

(2018-03-03) Kunigunda, Nonita, Tulė, Uosis

(2018-03-04) Daina, Kazė Kazys, Kazimiera, Kazimieras, Vacė, Vacys

(2018-03-05) Aurora, Austra, Giedrė, Klemensa Klemensas, Virgilija Virgilijus, Vydota Vydotas

(2018-03-06) Gerasimas, Raminta, Rožė

(2018-03-07) Felicita, Galmantas, Galmantė, Laima, Tomas