Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

 • Domantas Domantė - lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + mant- (mantus „sumanus“)
 • Galiminta Galimintas - Galimintė – lietuvių: gal- (gali) + min- (minėti) – „gali būti minimas, garsus“
 • Leonarda Leonardas - sen. vokiečių: lewo „liūtas“ + hart „stiprus“ – „stiprus kaip liūtas“
 • Teresė - graikų: „terietė, Thera salos (dabar Santorinas) gyventoja“Vardo variantai: Teresa

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

 • Ambraziejus - graikų: „nemirtingas“
 • Dovaidas - lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vaid- (vaidentis „rodytis“) – „besirodantis, besivaidenantis“
 • Dovaidė - lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vaid- (vaidentis „rodytis“) – „besirodantis, besivaidenantis“
 • Dovaldas Dovaldė - lietuvių: do- (dotas, dovis „davimas“) + vald- (valdyti)
 • Galė - trumpinys iš lietuvių Galintė, Galintas: gal- (galėti, gali) – „daug galintis“
 • Galius - trumpinys iš lietuvių Galintė, Galintas: gal- (galėti, gali) – „daug galintis“
 • Greta - trumpinys iš vokiečių Margarita „perlas“
 • Gretė - trumpinys iš vokiečių Margarita „perlas“
 • Gutautas - Gutautė – lietuvių: gu- (guso, gusti „įprasti“) + taut- (tauta) – „įpratęs prie tautos“
 • Jadvyga - sen. vokiečių: „kova“
 • Margarita - graikų: margarites „perlas“Vardo variantai: Margo

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2018-10-14) Kalikstas, Mindaugas, Rimvyda Rimvydas, Rimvydė, Vincenta, Vincentas

 • Kalikstas - Kalikstė – graikų: „labai gražus, gražiausias“. Vardo variantai: Kalistas, Kalista
 • Mindaugas - Mindaugė – lietuvių: min- (minėti, mintis) + daug- (daug) – „daugiamintis, išmintingasis“ arba „daugelio minimas, garsus“
 • Rimvyda Rimvydas - lietuvių: rim- (rimti) + (iš-vydo)
 • Rimvydė - lietuvių: rim- (rimti) + (iš-vydo)
 • Vincenta - lotynų: vincens „nugalintis“
 • Vincentas - lotynų: vincens „nugalintis“

Kitos savaitės vardadieniai

(2018-10-21) Gilanda, Hiliaras, Raitvilas, Uršulė, Vilma

(2018-10-22) Aliodija, Donata, Donatas, Malvina, Mingedas Mingedė, Severa Severas, Severina Severinas, Viltaras

(2018-10-23) Odilija, Ramvyda Ramvydas Ramvydė, Sangina Sanginas

(2018-10-24) Švitrigaila, Švitrigailė, Gilbertas, Rapolas

(2018-10-25) Darija, Darijus, Inga, Krizantas, Krizas, Vaigeda Vaigedas, Vaigedė

(2018-10-26) Evaristas, Liaudgina Liaudginas, Liudgina Liudginas, Minginta Mingintas Mingintė

(2018-10-27) Ramojus, Sabina, Tautmilas, Tautmilė, Vincenta, Vincentas