Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“

Šiandienos vardadieniai

(2016-07-01) Julija, Julijus, Julius, Liepa, Tautrimas

 • Julija - graikų: „garbanius, -ė“, legendinio Enėjo sūnaus vardas Julus
 • Julijus - graikų: „garbanius, -ė“, legendinio Enėjo sūnaus vardas Julus
 • Julius - graikų: „garbanius, -ė“, legendinio Enėjo sūnaus vardas Julus
 • Liepa - lietuvių: liepa
 • Tautrimas - Tautrimė – lietuvių: taut- (tauta) + rim- (rimti) – „ramaus būdo tauta“

Rytojaus vardadieniai

(2016-07-02) Gantautas, Gantautė, Jotvingas, Marijonas, Martinijonas, Martys

 • Gantautas - lietuvių: gan- (ganyti „saugoti“) + taut- (tauta)
 • Gantautė - lietuvių: gan- (ganyti „saugoti“) + taut- (tauta)
 • Jotvingas - Jotvingė – iš baltų genties pavadinimo jotvingiai
 • Marijonas - iš Marijus lotynų: mare „jūra“Vardo variantai: Marijanas
 • Martinijonas - iš lotynų Mars: Marsas, karo dievas
 • Martys - trumpinys iš Martynas – lotynų Mars: Marsas, karo dievasVardo variantai: Martas

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2016-06-30) Emilijus Emilija, Liucina, Novilas Novilė, Otas, Otonas

 • Emilijus Emilija - lotynų: „veržlus, nepralenkiamas“
 • Liucina - lotynų: „šviesa“
 • Novilas Novilė - lietuvių: no- (nuo) + vilt- (viltis) – „nuo vilties, besiviliantis“
 • Otas - 1. graikų: otos „ausis“ – „geros, ypatingos klausos žmogus“; 2.sen. saksų: od „turtas“
 • Otonas - 1. graikų: otos „ausis“ – „geros, ypatingos klausos žmogus“; 2. sen. saksų: od „turtas“

Kitos savaitės vardadieniai

(2016-07-07) Astijus, Elita, Estera, Vilgailas Vilgailė

(2016-07-08) Arnoldas, Elzbieta, Elzė, Elžbieta, Vaitautas, Valmantas Valmantė, Virga, Virginija

(2016-07-09) Algirda Algirdas, Algirdė, Leonarda Leonardas, Marcė, Vera, Veronika

(2016-07-10) Amalija, Eirimas, Eirimė, Gilvainas

(2016-07-11) Benedikta, Benediktas, Šarūnas, Šarūnė, Kipras, Pijus

(2016-07-12) Bonifacas, Brunona Brunonas, Izabelė, Margiris, Sigisberta Sigisbertas, Sigita, Sigitas, Vyliaudas, Vyliaudė

(2016-07-13) Anakletas, Anys, Arvila Arvilė, Arvilas, Eugenija, Eugenijus, Henrika, Henrikas