Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“

Šiandienos vardadieniai

(2017-12-19) Rimantas, Rimantė, Rufas, Urbonas

 • Rimantas - lietuvių: rim- (rimti) – „ramaus būdo“Vardo variantai: Rymantas, Rymantė
 • Rimantė - lietuvių: rim- (rimti) – „ramaus būdo“Vardo variantai: Rymantas, Rymantė
 • Rufas - Rufilė – lotynų: rufus „rudaplaukis“
 • Urbonas - lotynų: urbanus „miestietis“

Rytojaus vardadieniai

(2017-12-20) Daugardas, Dominyka, Dominykas, Gražvilas, Gražvilė, Teofilas Teofilė, Teofilis

 • Daugardas - Daugardė – lietuvių: dau- (daug) + gard (girdėti, garsus) – „daugeliui žinomas, garsus“
 • Dominyka - lotynų: „gimęs, -usi viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“ Vardo variantai: Damina, Daminas; Dominika, Dominikas
 • Dominykas - lotynų: „gimęs, -usi viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“ Vardo variantai: Damina, Daminas; Dominika, Dominikas
 • Gražvilas - lietuvių: graž- (gražus) + vil- (viltis) – „graži viltis“
 • Gražvilė - lietuvių: graž- (gražus) + vil- (viltis) – „graži viltis“
 • Teofilas Teofilė - graikų: theos „dievas“ + philos „mylimas“ – „dievo mylimas“
 • Teofilis - graikų: theos „dievas“ + philos „mylimas“ – „dievo mylimas“

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2017-12-18) Eivilas Eivilė, Girdvilas, Gracija, Gracijonas, Gracijus

 • Eivilas Eivilė - lietuvių: ei- (eiti) + vil- (viltis)
 • Girdvilas - Girdvilė – lietuvių: gird- (girdėti) + vil- (viltis)
 • Gracija - lotynų: gratia „žavumas, grakštumas“
 • Gracijonas - lotynų: gratia „žavumas, grakštumas“
 • Gracijus - lotynų: gratia „žavumas, grakštumas“

Kitos savaitės vardadieniai

(2017-12-25) Genė, Gražvyda, Gražvydas, Nastė, Sanrimas Sanrimė

(2017-12-26) Gaudilas Gaudilė, Gindvilas Gindvilė, Steponas

(2017-12-27) Dautartas, Fabijolė, Gedvinas, Gedvinė

(2017-12-28) Ema, Inga, Ingeborga, Irvita, Iveta, Ivita, Kantvilas, Vaidilutė

(2017-12-29) Gaja, Gentvainas, Tomas

(2017-12-30) Dovydas, Irmina, Margarita, Sabina, Sabinas

(2017-12-31) Gedganta Gedgantas, Melanija, Mingailas, Mingailė, Silvestra Silvestras