Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“

Šiandienos vardadieniai

(2017-04-24) Ervina, Ervinas, Fidelija Fidelis

 • Ervina - senovės vokiečių: era „garbė“ + wini „darugas“
 • Ervinas - senovės vokiečių: era „garbė“ + wini „darugas“
 • Fidelija Fidelis - lotynų: lotynų fidelis „ištikimas“

Rytojaus vardadieniai

(2017-04-25) Morkus, Tolmantas, Žadmantas Žadmantė

 • Morkus - iš lotynų Mars, Marsas – romėnų karo dievas
 • Tolmantas - Tolmantė – lietuvių: tol- (toli) + mant- (mantus „sumanus“)
 • Žadmantas Žadmantė - lietuvių: žad- (žadėti „ketinti, rengtis, skirti“) + mant- (mantus „sumanus“)

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2017-04-23) Adalbertas, Daugauda Daugaudas, Jurga, Jurgis, Jurgita, Vygailas Vygailė

 • Adalbertas - Adalberta – senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + beraht „spindintis, žymus“
 • Daugauda Daugaudas - Daugaudė – lietuvių: dau- (daug) + gaud- (gaudyti, gauti) – „daug gaunantis“
 • Jurga - graikų: „žemdirbys, -ė“. Variantai: Georgas (rusų), Džordžas (anglų), Ježis (lenkų)
 • Jurgis - graikų: „žemdirbys, -ė“. Variantai: Georgas (rusų), Džordžas (anglų), Ježis (lenkų)
 • Jurgita - graikų: „žemdirbė“ +-it-
 • Vygailas Vygailė - lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gail- (gailas „stiprus“)

Kitos savaitės vardadieniai

(2017-04-30) Marijonas, Pijus, Sofija, Venta, Virbutas

(2017-05-01) Juozapas, Vydmantas, Vydmantė, Zigmantas, Zigmas, Žilvinas

(2017-05-02) Atanazas, Meilė, Meilutė

(2017-05-03) Aleksandra Aleksandras, Arvystas, Jokūbas, Juvenalis, Kantvyda Kantvydas Kantvydė, Pilypa Pilypas

(2017-05-04) Florijonas, Mintautas, Mintautė, Monika

(2017-05-05) Anelė, Anelius Anielė Anielius, Irena, Neris, Pijus

(2017-05-06) Benas, Benius Benė, Eidmantas, Eidmantė, Judita