Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“

Šiandienos vardadieniai

(2016-09-28) Lana, Saliamonas, Svetlana, Vaclova Vaclovas, Vientautas Vientautė

 • Lana - trumpinys iš slavų Svetlana: „šviesioji“
 • Saliamonas - hebrajų (sen. žydų): šalom „taika“ – „taikingasis“
 • Svetlana - slavų vardas: svetlaja „šviesioji“
 • Vaclova Vaclovas - sen. slavų: „didelė šlovė“Vardo variantai: Vaclavas, Vaclava
 • Vientautas Vientautė - lietuvių: vien- (vienyti) + taut- (tauta) – „vienijantis tautą“

Rytojaus vardadieniai

(2016-09-29) Gabrielė Gabrielis Gabrielius, Kęsgailas, Kęsgailė, Michalina, Mykolas, Mykolė, Rapolas

 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Kęsgailas - lietuvių: kęs- (kęsti) + gail- (gailas „stiprus“) – „stipriai atlaikantis kančias“
 • Kęsgailė - lietuvių: kęs- (kęsti) + gail- (gailas „stiprus“) – „stipriai atlaikantis kančias“
 • Michalina - hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“
 • Mykolas - hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“. Variantai Mikelis, Maiklas, Michaelis, MigelisVardo variantai: Mikelis, Migelis, Michaelis, Michailas
 • Mykolė - hebrajų (sen. žydų): „kas yra kaip dievas“. Variantai Mikelis, Maiklas, Michaelis, MigelisVardo variantai: Mikelis, Migelis, Michaelis, Michailas
 • Rapolas - Rapolė – hebrajų (sen. žydų): „dievas pagydė“

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2016-09-27) Adalbertas, Damijonas, Daugilas Daugilė, Kovaldas, Vincenta, Vincentas

 • Adalbertas - Adalberta – senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + beraht „spindintis, žymus“
 • Damijonas - graikų: damao „tramdyti“ – „tramdytojas, taikdarys“
 • Daugilas Daugilė - lietuvių: dau- (daug) + gil- (gildyti širdį)
 • Kovaldas - Kovaldė – lietuvių ko- (kas kilmininko linksnis „ko“) + vald- (valdyti)
 • Vincenta - lotynų: vincens „nugalintis“
 • Vincentas - lotynų: vincens „nugalintis“

Kitos savaitės vardadieniai

(2016-10-04) Eivydas Eivydė, Mąstautas, Pranas, Pranciška, Pranciškus

(2016-10-05) Edvina Edvinas, Gilda, Palemonas, Placida Placidas

(2016-10-06) Brunona Brunonas, Budvyda Budvydas, Vytenė, Vytenis

(2016-10-07) Butrimas, Eivina, Morkus, Renatas

(2016-10-08) Aina, Brigita, Dauga Daugas, Demetra Demetras, Gaivilas Gaivilė, Marcelė, Marcelis, Sergijus

(2016-10-09) Gedėtas, Liuda, Liudas, Virgailas Virgailė

(2016-10-10) Butautas, Butautė, Danielė Danielius, Pranciška, Pranciškus