Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris

Šiandienos vardadieniai

(2018-06-21) Alicija, Aloyza Aloyzas, Galmina Galminas, Vasarė

 • Alicija - prancūzų trumpinys iš Aleksandra arba Elizabeth (Elžbieta)
 • Aloyza Aloyzas - germanų: „visa išmanantis“
 • Galmina Galminas - lietuvių: gal- (galėti, gali) + min- (minėti) – „gali būti minimas, garsus“
 • Vasarė - Vasaris – lietuvių: vasaris (mėnuo)

Rytojaus vardadieniai

(2018-06-22) Inocenta Inocentas, Kaributas, Laima, Paulinas, Tomas

 • Inocenta Inocentas - lotynų „nekaltas, doras“Vardo variantai: Inokenta, Inokentija, Inokentijus
 • Kaributas - lietuvių: kar- (kariuomenė, karys) + but- (būti) „dalyvaujantis kare“
 • Laima - Laimė – lietuvių: laimė, lietuvių pagonių gyvenimo, gimimo ir likimo deivės vardas
 • Paulinas - lotynų paulus „mažas“ + -in-
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2018-06-20) Florentina, Nandas, Silverija Silverijus, Žadvainas, Žintautas, Žintautė

 • Florentina - Florentinas – lotynų florens „žydinti, -is“
 • Nandas - ispaniškas trumpinys iš italų Ferdinando, o šis kilęs iš sen. vakarų vokiečių Ferdinandas: fridu „taika“ + nand „drąsa; drasus“.
 • Silverija Silverijus - lotynų: silva „giria, miškas“
 • Žadvainas - Žadvainė – lietuvių: žad- (žadėti „ketinti, rengtis, skirti“) + vain- (vaina „priežastis, kaltė“)
 • Žintautas - lietuvių: žin-(žinoti) + taut-(tauta)
 • Žintautė - lietuvių: žin-(žinoti) + taut-(tauta)

Kitos savaitės vardadieniai

(2018-06-27) Ema, Gediminas, Kirilas, Norgailas, Norgailė, Vladas

(2018-06-28) Gaudrė, Irenėjas Irenėjus, Tulgedas

(2018-06-29) Benitas Benita, Gedrimas Gedrimė, Mantgirda Mantgirdas Mantigirda Mantigirdas, Paulius, Povilas

(2018-06-30) Emilijus Emilija, Liucina, Novilas Novilė, Otas, Otonas

(2018-07-01) Julija, Julijus, Julius, Liepa, Tautrimas

(2018-07-02) Gantautas, Gantautė, Jotvingas, Marijonas, Martinijonas, Martys

(2018-07-03) Anatolijus, Leonas, Liaudmina, Tomas