Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris

Šiandienos vardadieniai

(2016-10-23) Odilija, Ramvyda Ramvydas Ramvydė, Sangina Sanginas

 • Odilija - germanų iš sen. saksų „turtas“ Vardo variantai: Odilė
 • Ramvyda Ramvydas Ramvydė - lietuvių: ram- (ramus) + vyd- (iš-vydo) – „išvydęs ramybę“
 • Sangina Sanginas - lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + gin- (ginti „užstoti“)

Rytojaus vardadieniai

(2016-10-24) Švitrigaila, Švitrigailė, Gilbertas, Rapolas

 • Švitrigaila - lietuvių: švit- (švitrus „vikrus, greitas“) +gail- (gailas „stiprus“)
 • Švitrigailė - lietuvių: švit- (švitrus „vikrus, greitas“) +gail- (gailas „stiprus“)
 • Gilbertas - germanų: gisal- „įkaitas“ + beraht „garsus, žymus“
 • Rapolas - Rapolė – hebrajų (sen. žydų): „dievas pagydė“

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2016-10-22) Aliodija, Donata, Donatas, Malvina, Mingedas Mingedė, Severa Severas, Severina Severinas, Viltaras

 • Aliodija - prancūzų: „vieversėlis“
 • Donata - lotynų: „dovanota, -as“
 • Donatas - lotynų: „dovanota, -as“
 • Malvina - sen. vokiečių: mahal „teismas“ + wini „draugė“
 • Mingedas Mingedė - lietuvių: min- (minėti) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „tas, kuris minimas, kurio ilgimasi“
 • Severa Severas - lotynų: severus „rimtas, griežtas“
 • Severina Severinas - lotynų: severus „rimtas, griežtas“
 • Viltaras - Viltarė – lietuvių: vil- (viltis) + tar- (tarti)

Kitos savaitės vardadieniai

(2016-10-29) Ermelinda, Gelgauda Gelgaudas, Narcizas, Tolvydas, Tolvydė, Violeta

(2016-10-30) Alfonsa Alfonsas, Darata, Edmundas, Liucilė, Skirvydas Skirvydė, Volfas, Volfgangas

(2016-10-31) Alfonsa Alfonsas, Benigna, Benignas, Liucilė, Mąstvilas, Tanvilas, Tanvilė

(2016-11-01) Andrė Andrius, Milvydas Milvydė, Žygaudas

(2016-11-02) Gedartas, Gedilas Gedilė, Valentas, Valys

(2016-11-03) Hubertas, Martyna, Martynas, Norvainas Norvainė, Silvija

(2016-11-04) Agrikola, Karolė Karolis, Vaidmina, Vitalė Vitalius, Vitalija, Vitalijus, Vitalis