Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Meda - graikų: medos „midas, persas“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“

Šiandienos vardadieniai

(2016-05-29) Erdvilas, Erdvilė, Magdalena, Magdė, Teodozija, Teodozijus

 • Erdvilas - lietuvių: erd- (erdvė) + vil- (viltis)
 • Erdvilė - lietuvių: erd- (erdvė) + vil- (viltis)
 • Magdalena - hebrajų (sen. žydų): „Magdalietė (iš Magdalos miestelio)“
 • Magdė - Magda – trumpinys iš Magdalena hebrajų (sen. žydų): „Magdalietė (iš Magdalos miestelio)“
 • Teodozija - graikų: theos „dievas“ + dosis „dovana“Vardo variantai: Teodosija
 • Teodozijus - graikų: theos „dievas“ + dosis „dovana“Vardo variantai: Teodosija

Rytojaus vardadieniai

(2016-05-30) Ferdinandas, Joana, Jomilas Jomilė, Žana, Žaneta

 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Joana - hebrajų (sen. žydų) : „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“Vardo variantai: Joanita, Jonita
 • Jomilas Jomilė - lietuvių: jo- (joti) + mil- (pa-milti)
 • Žana - Žanas – prancūzų iš Joana, Janas hebrajų (sen. žydų): „Jahvės (dievo) išklausytas, palaimintas“
 • Žaneta - iš prancūzų Žana, kuris iš Joana hebrajų (sen. žydų): „Jahvės (dievo) išklausyta, palaiminta“ Vardo variantai: Džaneta

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2016-05-28) Augustina, Augustinas, Jogirda Jogirdas, Justas

 • Augustina - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“ + -in-
 • Augustinas - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“ + -in-
 • Jogirda Jogirdas - jo- (joti) + gird- (girdas „žinia, gandas“)
 • Justas - lotynų justus „teisingas“Vardo variantai: Justis

Kitos savaitės vardadieniai

(2016-06-04) Dausprungas, Deimena, Kornelija, Kornelijus, Pranciška, Pranciškus, Vincas, Vincė, Vincenta, Vincentas

(2016-06-05) Bonifacas, Kantvyda Kantvydas Kantvydė, Marcė, Vinfredas Vinfridas

(2016-06-06) Bogumilas, Klaudija, Klaudijus, Mėta, Norberta Norbertas, Paulina, Tauras

(2016-06-07) Lukrecija, Radvydas Radvydė, Ratautas, Roberta, Robertas

(2016-06-08) Eigintas Eiginta Eigintė, Medardas, Merūnas

(2016-06-09) Efrema Efremas, Felicija, Felicijonas, Felicijus, Ginta Gintė, Gintas

(2016-06-10) Diana, Liutgarda, Margarita, Pelagija, Vingailas Vingailė