Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris

Šiandienos vardadieniai

(2018-09-25) Kleopas, Ramvyda Ramvydas Ramvydė, Vaigintas

 • Kleopas - graikų: kleos „garbė + pater „tėvas“ – „tėvo garbė“
 • Ramvyda Ramvydas Ramvydė - lietuvių: ram- (ramus) + vyd- (iš-vydo) – „išvydęs ramybę“
 • Vaigintas - Vaigintė – lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + gint- (ginti „saugoti, užstoti“)

Rytojaus vardadieniai

(2018-09-26) Damijonas, Gražina, Justė, Kipras

 • Damijonas - graikų: damao „tramdyti“ – „tramdytojas, taikdarys“
 • Gražina - lietuvių: graži „gražuolė“, A. Mickevičiaus poemos „Gražina“ veikėja
 • Justė - lotynų justa „teisinga“
 • Kipras - graikų „kiprijietis, Kipro gyventojas“

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2018-09-24) Gedvinas, Gedvinė, Gerardas

 • Gedvinas - lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vin- (vaina „priežastis, kaltė“)
 • Gedvinė - lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + vin- (vaina „priežastis, kaltė“)
 • Gerardas - angliškas vardas iš sen. vokiečių: „stiprus, drąsus“

Kitos savaitės vardadieniai

(2018-10-01) Emanuelė Emanuelis, Mantas, Mintas Mintė, Remigijus, Teresė

(2018-10-02) Getautas, Getautė, Modesta, Modestas

(2018-10-03) Alanta, Evalda Evaldas, Milginta Milgintas, Teresė

(2018-10-04) Eivydas Eivydė, Mąstautas, Pranas, Pranciška, Pranciškus

(2018-10-05) Edvina Edvinas, Gilda, Palemonas, Placida Placidas

(2018-10-06) Brunona Brunonas, Budvyda Budvydas, Vytenė, Vytenis

(2018-10-07) Butrimas, Eivina, Morkus, Renatas