Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“

Šiandienos vardadieniai

(2017-03-28) Filemona Filemonas, Girmantas, Girmantė, Odeta, Rimkantas, Siksta Sikstas

 • Filemona Filemonas - graikų: „mylimas, -a“
 • Girmantas - lietuvių: gir- (giria „miškas“) + mant- (mantus „sumanus“)
 • Girmantė - lietuvių: gir- (giria „miškas“) + mant- (mantus „sumanus“)
 • Odeta - prancūzų iš sen. saksų „turtas“
 • Rimkantas - Rimkantė – lietuvių: rim- (rimti) + kant- (pa-kantus, kantrus) – „ramus ir kantrus“
 • Siksta Sikstas - graikų: „švelnus“

Rytojaus vardadieniai

(2017-03-29) Almanta Almantas, Almantė, Bertolda Bertoldas, Manvyda Manvydas, Narcizas

 • Almanta Almantas - lietuvių: al- (aliai vienas) + mant- (mantus „sumanus“, manta „turtas“) – „visa išmananti, -is“
 • Almantė - lietuvių: al- (aliai vienas) + mant- (mantus „sumanus“, manta „turtas“) – „visa išmananti, -is“
 • Bertolda Bertoldas - senovės vokiečių: beraht „garsus, žymus“ + waltan „valdyti“
 • Manvyda Manvydas - Manvydė – lietuvių: man- (manyti, sumanus) + vyd- (iš-vydo) – „protingas, praregėjęs“
 • Narcizas - graikų narcizas (gėlė), graikų mitologijoje: Narcizas buvo labai gražus jaunuolis, kurį įsimylėjo pati meilės deivė Afroditė, tačiau Narcizas mylėjo vien tik savo atvaizdą upėje, todėl Afroditė nubaudė jį – pavertė gėle

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2017-03-27) Aleksandra Aleksandras, Alkmena Alkmenas, Lidija, Nikodemas, Rupertas, Rūta

 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Alkmena Alkmenas - sulietuvintas prūsų: alk- (alkas „šventa giraitė, aukojimo vieta“) + men (minėti)
 • Lidija - graikų: „liedietė, Lidijos (miestelis Mažojoje Azijoje) gyventoja“
 • Nikodemas - graikų: nike „pergalė“ + demos „liaudis“ – „pergalė liaudžiai“
 • Rupertas - robertas variantas – sen. vokiečių: hrod „garbė“ + beraht „garsus, žymus“
 • Rūta - lietuvių: rūta (darželio gėlė, simbolizuojanti nekaltybę); 2. hebrajų (sen. žydų) ruth „draugė“

Kitos savaitės vardadieniai

(2017-04-03) Irena, Kristijona, Kristijonas, Ričardas, Rimtautas, Rimtautė

(2017-04-04) Ambraziejus, Eglė, Izidorius

(2017-04-05) Irena, Vincenta, Vincentas, Zenius, Zenonas, Žyginta Žygintė, Žygintas

(2017-04-06) Celestina Celestinas, Daugirutis, Gerardas, Žintautas, Žintautė

(2017-04-07) Hermanas, Kantautas, Kantautė

(2017-04-08) Alma, Dionizas, Dionyzas, Girtautas, Skirgaila, Skirgailė, Valteris

(2017-04-09) Gitana, Gitanas, Kleopas, Paladijus