Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“

Šiandienos vardadieniai

(2016-12-09) Delfina, Gedenė, Leokadija

 • Delfina - bulgarų: „sesuo“
 • Gedenė - Gedenis – lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + -en-
 • Leokadija - Leokadijus – graikų: „liaukadietis (-ė), kilęs (-usi) iš Leukadės (sala ir miestas Jordanijos jūroje)“

Rytojaus vardadieniai

(2016-12-10) Eidimtas, Eularija, Ilma, Loreta

 • Eidimtas - Eidimtė – lietuvių: ei- (eiti) + imt- (imtas, imti) – „pasiimtas kartu eiti“
 • Eularija - Eularijus – Eulalija variantas graikų: „gražiakalbis, iškalbingas“
 • Ilma - lietuvių: iš upėvardžio Ilma (Pabradė)
 • Loreta - Loretas – italų mažybinis iš Laura „lauro medis“. Ispanų mieste Lloret de Mar stovi Loretos vardo istoriją iliustruojanti skulptūra. Pagal graikų mitą: saulės dievas Apolonas papriekaištavo meilės dievui Erotui, kad tas nėra galingas. Norėdamas įrodyti savo galią, Erotas persmeigė Apoloną meilės strėle ir jis įsimylėjo nimfą Dafnę. Apolonas pradėjo persekioti Dafnę, kuri jo nekentė, mat Erotas ją buvo persmeigęs neapykantos strėle. Nepakentusi persekiojimų, Dafnė paprašė tėvo Poseidono, kad paverstų ją Lauro medžiu.

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2016-12-08) Gedmintas Gedmintė, Guntilda, Vaidgina Vaidginas, Zenonas

 • Gedmintas Gedmintė - lietuvių: ged- (gedėti „ilgėtis“) + mint- (minti, mintis) – „tas, kurio ilgimasi mintyse, kuris minimas“
 • Guntilda - sen. vokiečių: gund „kova“ + hiltja „kova“
 • Vaidgina Vaidginas - lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + gin- (ginti „užstoti, saugoti“)
 • Zenonas - Zenona – graikų: „priklausantis Dzeusui“Vardo variantai: Zenina, Zenuna

Kitos savaitės vardadieniai

(2016-12-15) Gaudenė, Gaudenis, Justas, Kristijona, Kristijonas, Nina, Ona

(2016-12-16) Ada, Adas, Algina, Alina, Audronė

(2016-12-17) Drovydas Drovydė, Jolanta, Olimpija

(2016-12-18) Eivilas Eivilė, Girdvilas, Gracija, Gracijonas, Gracijus

(2016-12-19) Rimantas, Rimantė, Rufas, Urbonas

(2016-12-20) Daugardas, Dominyka, Dominykas, Gražvilas, Gražvilė, Teofilas Teofilė, Teofilis

(2016-12-21) Girenė, Norgaudas, Norgaudė, Tomas