Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Populiariausi vardai

 • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
 • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
 • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
 • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
 • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
 • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
 • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
 • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
 • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
 • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“
 • Ferdinandas - ispanų: sen. vokiečių: fridu „taika“ + nand „drąsa, drąsus“
 • Tomas - Toma – hebrajų (sen. žydų): „dvynys“Vardo variantai: Tomošius
 • Augusta Augustas Augustė - lotynų: „didžiai garbingas, didingas“
 • Rožė - lietuvių: rožė (gėlė)
 • Eligas Eligijus - Eligija – lotynų: eligo „išrinkti“
 • Vida - Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“
 • Daugailas - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“
 • Erika - senovės vokiečių: era „garbė“ + richi „galingas“
 • Petras - graikų: petros: „uola, akmuo“Vardo variantai: Peteris
 • Daugailė - lietuvių: dau- (daug) + gail- (gailas „stiprus“ – „labai stiprus, galingas“

Šiandienos vardadieniai

(2016-08-29) Adolfa Adolfas, Beatričė, Gaudvyda Gaudvydė, Gaudvydas, Sabina

 • Adolfa Adolfas - senovės vokiečių: adal „kilmingas“ + wolf „vilkas“
 • Beatričė - italų iš lotynų: beatrix „laimę nešanti, -is“
 • Gaudvyda Gaudvydė - lietuvių: gaud- (gaudyti) + vyd- (iš-vyd)
 • Gaudvydas - lietuvių: gaud- (gaudyti) + vyd- (iš-vyd)
 • Sabina - lotynų: „sabinė (italikų genties vardas)“

Rytojaus vardadieniai

(2016-08-30) Adauktas, Adelė, Augūna, Feliksas, Gaudencija, Joris, Kintenė Kintenis, Laimis

 • Adauktas - lotynų: adauctus: „padidintas, padaugintas“
 • Adelė - senovės vokiečių: „kilmingas“
 • Augūna - Augūnas, Augūnė – lietuvių: augus „augalotas, didelis“
 • Feliksas - lotynų: felix „laimingas“
 • Gaudencija - lotynų: gaudens „besidžiaugiantis, džiūgaujantis“
 • Joris - sen. lietuvių: jorus „žalias“, jorė „žalumynas, žaluma“; sen. lietuvių pavasario dievas Joris
 • Kintenė Kintenis - lietuvių: kin- (kentėti, pvz, žiem-kint- is) + -en- – „kenčiantysis, -oji“
 • Laimis - lietuvių „laimingas“

Vakarykštės dienos vardadieniai

(2016-08-28) Steigvilas Steigvilė

 • Steigvilas Steigvilė - lietuvių: steig- (steigti „labai norėti“, steigtis „stengtis“) + vil- (viltis) – „viltis besistengiant pasiekti tikslą“

Kitos savaitės vardadieniai

(2016-09-04) Germantas Germantė, Girstautas, Ida, Rozalija, Rožė

(2016-09-05) Dingailas Dingailė, Erdenis, Laurynas

(2016-09-06) Fausta, Faustas, Tautenė, Vaištautas

(2016-09-07) Bartas, Bartė, Klodas, Klodoaldas, Palmira, Pulcherija, Regina

(2016-09-08) Daumantas, Daumantė, Klementinas Klementina, Liaugaudas, Marija

(2016-09-09) Arginta Argintė Argintas, Ramutė, Serapina, Sergijus, Sonata

(2016-09-10) Girmintas Girmintė, Konstancija, Kostas, Kostė, Mikalojus, Salvija Salvijus